PRZESZUKAJ PROGRAMY

Noc Biologów 2022, 14 stycznia

Szukano: komórka

Białystok: Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

H20 – związek o magicznych właściwościach 16:00-17:00 Warsztaty i laboratoria

Bydgoszcz : Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Co wiesz o komórkach? 16:00-16:45 warsztaty
Osmoza i dyfuzja, czyli jak komórka pobiera i usuwa wodę oraz inne cząsteczki 16:00-18:00 warsztaty

Gdańsk: Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Komórkowa strefa graczy 15:00-19:00 gry
Skąd w mózgu prąd? 15:00-15:45 pokazy i warsztaty
Woda a granice życia komórek 15:00-19:00 pokazy i warsztaty
Skąd w mózgu prąd? 16:00-16:45 pokazy i warsztaty
Woda jako środowisko życia komórek- zwiedzanie laboratorium hodowli komórkowych 16:00-16:45 zwiedzanie połączone z quizem tematycznym
Woda jako środowisko życia komórek- zwiedzanie laboratorium hodowli komórkowych 17:00-17:45 zwiedzanie połączone z quizem tematycznym
Rola wody w komórce i procesie fotosyntezy. 10:00-10:30 online - wykłady

Gdańsk: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny

NOWOTWORY I SPÓŁKA 16:00-20:00 Pokazy i warsztaty

Katowice: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ecie pecie co tam mieszka w wodnym świecie? 17:00-20:00 Warsztaty i laboratoria
Nocne wędrówki elektronów [1] 17:00-17:30 Warsztaty i laboratoria
Zabawa z DNA i szklanką wody 17:00-21:00 Warsztaty i laboratoria
Nocne wędrówki elektronów [2] 18:00-18:30 Warsztaty i laboratoria
Nocne wędrówki elektronów [3] 19:00-19:30 Warsztaty i laboratoria
Woda zamknięta w roślinie [1] 19:00-20:00 Warsztaty i laboratoria
Nocne wędrówki elektronów [4] 20:00-20:30 Warsztaty i laboratoria
Woda zamknięta w roślinie [2] 20:00-21:00 Warsztaty i laboratoria

Kielce: Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Krew - źródło życia 17:00-21:00 pokaz
Co kryje komórka? - transmisyjna mikroskopia elektronowa [BRAK MIEJSC] 17:00-19:00 warsztaty
Woda jako źródło życia - warsztaty z hodowli komórkowych 17:00-20:00 warsztaty
Dysekcja serca [BRAK MIEJSC] 17:15-21:00 warsztaty
NPO2 i NPO3 stymulatory parametrów antyoksydacyjnych 17:30-18:00 Wykład

Kraków: Wydział Biologii , Uniwersytet Jagielloński

Spotkanie z muszką owocową - od skrzydełka do komórki 17:00-17:30 pokaz
Spotkanie z muszką owocową - od skrzydełka do komórki 17:30-18:00 pokaz
Spotkanie z muszką owocową - od skrzydełka do komórki 18:00-18:30 pokaz
Spotkanie z muszką owocową - od skrzydełka do komórki 18:30-19:00 pokaz
Modele zwierzęce do badań rozrodu człowieka: ćwiczenia praktyczne z izolacji komórek rozrodczych świni. 14:00-15:00 warsztaty
Modele zwierzęce do badań rozrodu człowieka: ćwiczenia praktyczne z izolacji komórek rozrodczych świni. 15:00-16:00 warsztaty
Badania laboratoryjne wpływu środowiska na funkcje organizmu: wykorzystanie linii komórkowych w badaniach rozrodu. Zapoznanie z metodami pasażu i bankowania. 16:00-17:00 warsztaty
Wsłuchaj się w głos neuronów 16:00-17:30 warsztaty
Badania laboratoryjne wpływu środowiska na funkcje organizmu: wykorzystanie linii komórkowych w badaniach rozrodu. Zapoznanie z metodami pasażu i bankowania. 17:00-18:00 warsztaty
Wsłuchaj się w głos neuronów 17:30-19:00 warsztaty
007 - NO zgłoś się. Tlenek azotu (NO) jako tajna broń makrofagów w walce z patogenami. 18:20-19:00 warsztaty
007 - NO zgłoś się. Tlenek azotu (NO) jako tajna broń makrofagów w walce z patogenami. 19:10-20:00 warsztaty
Roślinne i grzybowe metabolity wtórne - potencjalne leki w terapii nowotworów? 18:15-19:00 Wykład
Roślinne i grzybowe metabolity wtórne - potencjalne leki w terapii nowotworów? 19:15-20:00 Wykład

Kraków: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk

Tajemniczy świat w kropli wody - czyli co piszczy w stawie 16:00-16:45 warsztaty

Łódź: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

“H2O - wystarczy kropla” - badania fizykochemicznych właściwości wody 17:00-17:45 Warsztaty
Woda – życiodajny rozpuszczalnik dla barw przyrody - popłyńmy z nim poprzez komórki i tkanki roślin 17:00-19:00 Warsztaty
Czy krwinki czerwone lubią wodę? 17:15-17:45 Warsztaty
Czy krwinki czerwone lubią wodę? 17:45-18:15 Warsztaty
Czy krwinki czerwone lubią wodę? 18:15-18:45 Warsztaty
Woda - życiodajna cząsteczka z perspektywy komórki 18:00-19:00 Wykład stacjonarny

Lublin: Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Z nowotworem i wirusem za pan brat, czyli do czego stosowane są hodowle komórkowe 15:00-16:00 Laboratoria/Pokazy
Z nowotworem i wirusem za pan brat, czyli do czego stosowane są hodowle komórkowe 16:15-17:15 Laboratoria/Pokazy
Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce? 16:30-17:00 Laboratoria/Pokazy
Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce? 17:00-17:30 Laboratoria/Pokazy
Kultury in vitro, czyli jak wyhodować rośliny w probówce? 17:30-18:00 Laboratoria/Pokazy
Z nowotworem i wirusem za pan brat, czyli do czego stosowane są hodowle komórkowe 17:30-18:30 Laboratoria/Pokazy

Lublin: Wydział Medyczny, Instytut Nauk Biologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Hodowla komórek ssaków w warunkach in vitro 14:00-15:00 pokaz

Olsztyn: Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Biologu ulecz się sam” – czyli badanie własnego DNA w kierunku detekcji czynnika ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego 10:00-15:00 Laboratorium
„Woda w roślinach i rośliny w wodzie” – warsztaty mikroskopowe 10:00-10:45 warsztaty
Osmoza i toniczność 10:00-10:45 warsztaty
„Woda w roślinach i rośliny w wodzie” – warsztaty mikroskopowe 11:00-11:45 warsztaty
Osmoza i toniczność 11:00-11:45 warsztaty
„Woda w roślinach i rośliny w wodzie” – warsztaty mikroskopowe 12:00-12:45 warsztaty
Osmoza i toniczność 12:00-12:45 warsztaty
Czy mózg może być fit 14:00-14:45 Wykład
Niesamowite komórki mózgu 14:00-15:00 Wykład on-line
Spotkania z przyrodą 15:00-18:00 Wystawy

Opole: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

Mikroorganizmy w życiu człowieka 18:15-18:55 Pokaz w laboratorium

Oświęcim: Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego, Instytut Nauk o Zdrowiu

Co się dzieje w środku? Zajrzyj do wnętrza człowieka! 15:00-18:00 Prezentacja + Warsztaty

Poznań: Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Półpłynne środowisko komórek i tkanek 16:00-21:00 Pokaz
Woda w komórkach i organizmach 16:00-16:45 Wykład on-line
Rośliny walczące z suszą i oszczędzające wodę 17:00-17:50 Wykłady na Wydziale Biologii

Poznań: Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk

Sekretne życie komórek w hodowli 2D i 3D czyli laboratoryjna farma naukowca 12:30-13:30 Prezentacja + Warsztaty
Badania omiczne w onkologii, czyli jak wygląda słoń? 14:00-15:00 Prezentacja + Warsztaty
Na pomoc plemnikom!!! 15:30-16:30 Prezentacja + Warsztaty

Rzeszów: Instytut Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski

"Fluorescencyjna metamorfoza komórki" 15:00-15:45 B. Warsztaty Kampus Zalesie
"Kilka słów na temat wody w komórce roślinnej 15:00-15:30 B. Warsztaty Kampus Zalesie
"Kilka słów na temat wody w komórce roślinnej 15:45-16:15 B. Warsztaty Kampus Zalesie
"Fluorescencyjna metamorfoza komórki" 16:00-16:45 B. Warsztaty Kampus Zalesie
"Fluorescencyjna metamorfoza komórki" 17:00-17:45 B. Warsztaty Kampus Zalesie

Szczecin: Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński

Zdolność bójcza jako celowe zjawisko immunologii 12:30-13:30 Laboratorium
Zdolność bójcza jako celowe zjawisko immunologii 13:30-14:30 Laboratorium
Kolorowy świat pod Mikroskopem 14:00-15:00 Laboratorium
Zdolność bójcza jako celowe zjawisko immunologii 16:00-17:00 Laboratorium
Pokaz hodowli in vitro komórek nowotworowych 09:00-09:45 pokaz
Pokaz hodowli in vitro komórek nowotworowych 10:00-10:45 pokaz
Pokaz hodowli in vitro komórek nowotworowych 11:00-11:45 pokaz
Pokaz hodowli in vitro komórek nowotworowych 12:00-12:45 pokaz

Toruń: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 12:00-13:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 13:00-14:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 14:00-15:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 15:00-16:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 16:00-17:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 17:00-18:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 18:00-19:00 Gra
Impulsacja – gra planszowa dla prawdziwych mózgowców 19:00-20:00 Gra
Neuronowy zawrót głowy 18:00-19:00 Konkurs
Oko w oko z DNA 14:00-15:00 Laboratorium
W poszukiwaniu przyczyn i konsekwencji transformacji nowotworowej komórek 14:00-15:30 Laboratorium
Okiem biologa – poznaj tajemnice komórek roślinnych 15:00-16:30 warsztaty
Komórkowe przecieki 16:00-17:30 warsztaty

Warszawa: Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Jak rośliny piją? Czyli transport wody w roślinach. 20:00-20:20 13.01.2023 Otwarcie XII Nocy Biologów na UW
Sztuczne gamety, czyli jak wyhodować komórki jajowe i plemniki z komórek macierzystych. 17:00-17:30 14.01.2023 Przyszłość dzieje się teraz
mikroRNA i komórki macierzyste w mleku matki. Czy karmienie piersią to polisa na zdrowie? 21:00-12:00 14.01.2023 Przyszłość dzieje się teraz
Świat w miniaturze 21:00-12:00 15.01.2023 Warsztat pracy biologa

Wrocław: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Świat mikroorganizmów i nie tylko obserwowany w mikroskopie świetlnym, kontrastowo-fazowym i z ciemnym polem 15:00-16:30 laboratorium
Świat mikroorganizmów obserwowany w mikroskopie świetlnym, kontrastowo-fazowym i z ciemnym polem 16:45-18:15 laboratorium

Zielona Góra: Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

Wodny mikroświat 11:00-11:45 Laboratorium
Sztuka mikroskopowania 15:00-15:45 Laboratorium
Wodny mikroświat 15:00-15:45 Laboratorium
Sztuka mikroskopowania 16:00-16:45 Laboratorium
Wodny mikroświat 16:00-16:45 Laboratorium
Sztuka mikroskopowania 17:00-17:45 Laboratorium

POPULARNE TAGI

program nocy biologówwarsztatyNoc biologówAPoznańDzieciwykładwarszawaprogrambiologiaowadyLublinescape roomroślinwarsztaty, wykładygenetykabakterielaboratoriumdnazwierzetakomórkaroślinykrewbiotechnologianoc badaniagMOwodyzrób krem z sukulentajemykozaowadożernezabójcamchyrybykolarezerwatmały naukowiecżycieziemiaAcarinietoperzeAnna mazur-rylskacentrumziemihałasruchdermatofity