Wydział Biologii UAM


Biost


Katalog modułów wybieralnych na rok akademicki 2022/23 - studia niestacjonarne


Uwaga! Rejestracja w przygotowaniu!


Zaloguj się, zapoznaj z ofertą oraz sylabusami (dostępne po kliknięciu na kafelek przedmiotu)

PESEL* 

 NR INDEKSU 


* jeśli nie masz numeru PESEL zaloguj się wpisując swoje nazwisko

Wykaz modułów zostanie udostępniony w dzisiaj (27.04), w godzinach popołudniowych - prosimy o zapoznanie się z przewodnikami.


Zalecana przeglądarka: Google Chrome


Pomoc techniczna: napisz

10 maja wyboru dokonują studenci, którzy w roku akademickim 2022/23 będą studiować na kierunkach/latach:

Bioinformatyka: MAG I
Biotechnologia: MAG I
Ochrona środowiska: MAG I
Biotechnology: MAG I


Uwaga! Katalog modułów może być aktualizowany - prosimy śledzić zmiany do dnia wyborów.Instrukcja

 

Zaloguj się podając numer PESEL i numer indeksu. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL wpisz jako login również numer indeksu.

 

Studenci dwóch kierunków powinni zalogować się dwukrotnie, za drugim razem dodając na końcu numeru indeksu przyrostek /2.

Jeśli aplikacja przestanie działać - odśwież stronę klikając ikonę u góry strony.

 

 

Instruction

 

Log in with your PESEL number and index number. If you do not have a PESEL number, enter the index number as your login also.

 

If you are studing at AMU two fields of study you should log in twice, the second time adding the suffix /2 to the end of the index number.

If the application stops working - refresh the page by clicking the icon at the top of the page.

 
Przewodniki