WYDZIAŁ BIOLOGII UAM

Katalog modułów wybieralnych na rok akademicki 2022/23

×

LOGOWANIE

* jeśli nie masz numeru PESEL zaloguj się wpisując swoje nazwisko

** studenci dwóch kierunków powinni zalogować się dwukrotnie, za drugim razem dodając na końcu numeru indeksu przyrostek /2

Zalecana przeglądarka


GOOGLE CHROME

Pomoc techniczna


NAPISZ

Uwaga!


Uwaga! Katalog modułów może być aktualizowany - prosimy śledzić zmiany do dnia wyborów.


INSTRUKCJE

 

Zaloguj się podając numer PESEL i numer indeksu. Jeśli nie posiadasz numeru PESEL wpisz jako login swoje nazwisko.

Studenci dwóch kierunków powinni zalogować się dwukrotnie, za drugim razem dodając na końcu numeru indeksu przyrostek /2.

Jeśli aplikacja przestanie działać - odśwież stronę klikając ikonę u góry strony.

 

Log in with your PESEL number and index number. If you do not have a PESEL number, enter you surname as your login.

If you are studing at AMU two fields of study you should log in twice, the second time adding the suffix /2 to the end of the index number.

If the application stops working - refresh the page by clicking the icon at the top of the page.


PRZEWODNIKI