07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Zajęcia:
od 08:00
do 20:00
Sal:
33
Studia/rezerwacje:

Stacjonarne: 116
Rezerwacje: 15

00:10:00
Piątek, 2018-01-19
L: Język angielski
L: Język angielski B 2.2
CA: Biogeografia
CA: Biogeografia
L: Język angielski
L: Język angielski
: Rady Instytutu Antropologii
R:
Biologia komórki i organizmu AMU-PIE III rok Och.
R:
zaliczenie dr A. Sobusiak
R:
kolokwium Matematyka ze statystyką
R:
kolokwium dr Leśniewicz
K/C: Zagrożenia i technologie oczyszczania wód
L: Język angielski B 2.2
L: Język angielski B 2.2
L: Język angielski B 2.2
L: Język angielski B 2.2
ZL: Budowa i fizjologia człowieka
S: Psychologia
L: Język angielski
ZL: Biologia populacji subfosylnych
: Rada Wydziału
R:
egzamin Wirusologia
W: Droplet Digital PCR (ddPCR) principles and applications
W: Natura pasożytów
W: Natura pasożytów
W: Natura pasożytów
L: Język angielski B 2.2
L: Język angielski B 2.2
R:
socjobiologia ćwiczenia
ZL/P: Anatomia roślin i zwierząt
ZL/P: Budowa roślin i zwierząt
ZL: Błony biologiczne
ZL: Zajęcia laboratoryjne II rok biofizyka molekularna Wydział Fizyki
ZL: Nowe technologie a środowisko
R:
genomika i transkryptomika - dr J. Ciomborowska
S: Seminaria magisterskie - termin proszę uzgodnić z promotorem w poszczególnych Zakładach
S: Seminaria magisterskie
S: Seminaria magisterskie - termin proszę uzgodnić z promotorem w poszczególnych Zakładach
S: Seminaria magisterskie sala seminaryjna Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska 1.27 F
ZL: Pracownia magisterska w Zakładach gdzie wykonywana jest praca magisterska
ZL: Pracownia magisterska w Zakładach gdzie wykonywana jest praca magisterska
K: Pracownia magisterska w Zakładach gdzie wykonywana jest praca magisterska
ZL: Pracownia magisterska w Zakładach gdzie wykonywana jest praca magisterska
ZL: Pracownia magisterska w Zakładach gdzie wykonywana jest praca magisterska
ZL: Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych
ZL: Histology and immunochemistry of tumors
K: Budowa i fizjologia zwierząt
K: Budowa i fizjologia zwierząt
K: Budowa i fizjologia zwierząt
R:
kolokwium prof. Dabert
R:
wykład
Prof. Bluijssen
ZL: Biokrystalografia
ZL/P: Fizykochemiczne podstawy życia
ZL/P: Biologia rozwoju
ZL/P: Budowa i fizjologia zwierząt
ZL/P: Budowa i fizjologia zwierząt
ZL/P: Budowa i fizjologia zwierząt
ZL: Endokrynologia
ZL: Genetyka
ZL: Genetyka
ZL: Genetyka
ZL: Genetyka
ZL: Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii
ZL: Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii
ZL: Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii
ZL/P: Metody statystyczne w ochronie środowiska
ZL: Socjobiologia
ZL: Socjobiologia
ZL/P: Socjobiologia
ZL/P: Dydaktyka przyrody
CA: Edukacja ekologiczna społeczeństwa
ZL/P: Matematyka ze statystyką
ZL/P: Planowanie przestrzenne
ZL: Systems biology
ZL: Biologia systemów
: Rezerwacja Rady i seminaria Instytutu Biologii Eksperymentalnej
K: Wstęp do bioinformatyki
K: Wstęp do bioinformatyki
R:
Egzamin Amu-Pie prof. G. Jackowski
R:
seminarium
IBMiBt
ZL: Transgeneza roślin i zwierząt
ZL: Genetyka
ZL: Principles of Medical Virology
: Rady i Seminaria Instytutu Biologii Środowiska
W: Systems biology
W: Biologia systemów
W: Biologia systemów
K: Systems biology
ZL: Systems biology
K: Biologia systemów
ZL: Biologia systemów
R:
egzamin AMU PIE
Prof. Jackowski
K: Systems biology
K: Biologia systemów
R:
mgr T. Hadada
L: Język angielski B 2.2
W: Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000
W: Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000
W: Prawne i praktyczne aspekty NATURA 2000
R:
Histology z sali A
R:
seminarium magisterskie
V r ochrona
ZL: Genomika i Transkryptomika
ZL: Genomika i Transkryptomika
ZL: Praktyczne zastosowanie języka Python w biologii obliczeniowej
: Rady i seminaria IBMiB
W: Regulation of gene expression by RNA
: Doktoranci
ZL/P: Systematyka i filogeneza zwierząt ZZS
ZL/P: Systematyka i filogeneza zwierząt ZZS
X: PROBA
X: PROBA1
X: PROBA2
X: PROBA3