Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 12 stycznia 2018

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Zielonogórski

Ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:30

Gra w zielone - czyli wszystko o liściach

Prowadzi: dr Krystyna Walińska

W pierwszym etapie zajęć uczestnicy poznają różnorodność form liści, sposób opisywania morfologii ich morfologii i stosując kryterium bazujące na wyglądzie liści, rozpoznają reprezentatywne gatunki drzew.
Następnie zaplanowano zadania z wykorzystaniem mikroskopów. Obserwacje mikroskopowe pozwolą na poznanie anatomii liścia i omówienie jego funkcji. Przygotowana kolekcja roślin przybliży tematykę modyfikacji liściowych (liście spichrzowe, ciernie, liście pułapkowe etc).
W ostatnim etapie, nawiązując do funkcji liści i ich znaczenia w procesie fotosyntezy, uczestnicy zajęć przeprowadzą izolację chlorofilu a i b oraz wykonają eksperyment, który pokaże zjawisko fluorescencji chlorofilu.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

15:00-17:30

Na tropie przestępcy

Prowadzą: dr Ewa Bok, mgr Sylwia Andrzejczak-Grządko, mgr Aleksandra Kożańska, dr hab. prof nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik.

CELE:
Przybliżenie metod wykorzystywanych w kryminalistyce.
Porównanie starych-tradycyjnych metod z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej stosowanymi w celu identyfikacji osobniczej.
Identyfikacja „hipotetycznego przestępcy” na podstawie analizy genetycznej z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.

PRZEBIEG:
1. Uczestnicy przygotują reakcję trawienia materiału genetycznego zebranego od „podejrzanych” i „z miejsca przestępstwa”.
2. Uczestnicy przeprowadzą rozdział uzyskanych po trawieniu fragmentów DNA w polu elektrycznym.
3. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce (prezentacja multimedialna).
4. Na podstawie analizy uzyskanych wyników uczestnicy rozwiążą zagadkę i wskażą, który z „podejrzanych” popełnił przestępstwo.

15+

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 124

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, mgr Justyna Pisarska, dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

Celem zajęć jest pokazanie bakterii w naszym otoczeniu. Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka.
Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu na podłożach.
Ponadto, uczestnicy będą oglądać pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

13+

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

15:30-16:15

Krwawa noc

Prowadzą: dr hab. Mariusz Kasprzak prof. UZ, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński, mgr Ariel Durajski

CEL zajęć: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG zajęć:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

16+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

16:45-17:45

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, mgr Justyna Pisarska, dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

Celem zajęć jest pokazanie bakterii w naszym otoczeniu. Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka.
Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu na podłożach.
Ponadto, uczestnicy będą oglądać pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

13+

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

16:45-18:15

Gra w zielone - czyli wszystko o liściach

Prowadzi: dr Krystyna Walińska

W pierwszym etapie zajęć uczestnicy poznają różnorodność form liści, sposób opisywania morfologii ich morfologii i stosując kryterium bazujące na wyglądzie liści, rozpoznają reprezentatywne gatunki drzew.
Następnie zaplanowano zadania z wykorzystaniem mikroskopów. Obserwacje mikroskopowe pozwolą na poznanie anatomii liścia i omówienie jego funkcji. Przygotowana kolekcja roślin przybliży tematykę modyfikacji liściowych (liście spichrzowe, ciernie, liście pułapkowe etc).
W ostatnim etapie, nawiązując do funkcji liści i ich znaczenia w procesie fotosyntezy, uczestnicy zajęć przeprowadzą izolację chlorofilu a i b oraz wykonają eksperyment, który pokaże zjawisko fluorescencji chlorofilu.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 204

brak miejsc

Tak

16:45-17:30

Krwawa noc

Prowadzą: dr hab. Mariusz Kasprzak prof. UZ, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński, mgr Ariel Durajski

CEL zajęć: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG zajęć:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

16+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

17:40-20:10

Na tropie przestępcy

Prowadzą: dr Ewa Bok, mgr Sylwia Andrzejczak-Grządko, mgr Aleksandra Kożańska, dr hab. prof nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik.

CELE:
Przybliżenie metod wykorzystywanych w kryminalistyce.
Porównanie starych-tradycyjnych metod z nowoczesnymi metodami biologii molekularnej stosowanymi w celu identyfikacji osobniczej.
Identyfikacja „hipotetycznego przestępcy” na podstawie analizy genetycznej z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.

PRZEBIEG:
1. Uczestnicy przygotują reakcję trawienia materiału genetycznego zebranego od „podejrzanych” i „z miejsca przestępstwa”.
2. Uczestnicy przeprowadzą rozdział uzyskanych po trawieniu fragmentów DNA w polu elektrycznym.
3. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kryminalistyce (prezentacja multimedialna).
4. Na podstawie analizy uzyskanych wyników uczestnicy rozwiążą zagadkę i wskażą, który z „podejrzanych” popełnił przestępstwo.

15+

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 124

brak miejsc

Tak

17:45-18:30

Krwawa noc

Prowadzą: dr hab. Mariusz Kasprzak prof. UZ, mgr Monika Grandtke, mgr Mateusz Ciepliński, mgr Ariel Durajski

CEL zajęć: Zapoznanie z metodyką podstawowych badań hematologicznych
PRZEBIEG zajęć:
1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z krwią
2. Morfologia krwi psa/kota/ryby -jak robiło się to dawniej a jak dziś.
Jak ocenić wyniki - normy oraz przyczyny wystąpienia wartości nieprawidłowych.
3. Wykonanie rozmazu krwi, barwienie metodą Hema Stain oraz analiza. Różnicowanie krwinek: erytrocytów, limfocytów, granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili), granulocytów kwasochłonnych (eozynofili), granulocytów zasadochłonnych (bazofili) oraz płytek krwi.
4. Mikroskopowy obraz krwi różnych jednostek systematycznych.
5. Badanie grup krwi w układach grupowych AB0 i Rh.

16+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 4

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Niewidzialny świat bakterii

Prowadzą: dr Justyna Mazurek, mgr Justyna Pisarska, dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Baldy-Chudzik

Celem zajęć jest pokazanie bakterii w naszym otoczeniu. Przybliżenie sposobów na wykrycie i identyfikację bakterii chorobotwórczych dla człowieka.
Uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować gatunek bakterii na podstawie charakterystycznych cech: obserwowanych pod mikroskopem kształtów komórek, i różnic w budowie, oraz właściwości biochemicznych (zdolności do wykorzystania różnych substancji) i sposobu ich wzrostu na podłożach.
Ponadto, uczestnicy będą oglądać pod mikroskopem pożytecznych bakterii obecnych w produktach spożywczych, probiotyków.

13+

ul. Monte Cassino 21b, bud. A-26, sala 13

brak miejsc

Tak

 Warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:00

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy iglaste rosnące wokół nas?

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło, mgr Wojciech Mandryk, mgr Katarzyna Myślicka

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów iglastych.
Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów iglastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

15:00-16:00

Mikrokosmos

Prowadzą: dr inż. Jan Cichocki, dr Elżbieta Roland, dr inż. Agnieszka Ważna, prof. dr hab.Grzegorz Gabryś

CELE: Preparaty mikroskopowe wprowadzają nas w świat organizmów i struktur nie widzialnych gołym okiem. Praca z preparatami pozwala poznać zarówno budowę narządów wewnętrznych, jak i przystosowania do środowiska życia i sposobu zdobywania pokarmu np. owadów. W przypadku wyżej usystematyzowanych grup gatunków możemy przyjrzeć się skomplikowanej budowie skóry płazów, obejrzeć strukturę włosa, czy policzyć wiek ryb analizując budowę łusek.
PRZEBIEG: samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i ich analiza.

12+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

15:00-16:00

Terenowe obserwacje ssaków

Prowadzą: mgr Krzysztof Nowakowski, dr unż. Agnieszka Ważna

CELE: Żyjemy zamknięci w rozrastających się miastach w nieustannym biegu codziennych obowiązków. Chyba jednak wszyscy odczuwamy niekiedy znużenie przewidywalnością i powtarzalnością naszych działań. Tymczasem tuż obok nas czekają tajemnice lubuskich pól i lasów, dając nam okazję aby znowu poczuć dziecięcą radość z odkrywania sekretów otaczającego nas nieznanego świata dzikich zwierząt. Podczas spotkania z osobą zajmującą się terenowymi obserwacjami drapieżników zamieszkujących nasze lasy będzie okazja zapoznania się z praktyczną stroną skutecznego ich prowadzenia min. przy wykorzystaniu coraz popularniejszych fotopułapek.

PRZEBIEG: praktyczna demonstracja sposobu działania podstawowego sprzętu używanego podczas terenowych obserwacji ssaków uzupełniona o przedstawienie zdjęć i filmów powstałych przy ich wykorzystaniu.

bez ograniczeń

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 217

4 z 12

Tak

15:00-16:00

Dokarmiaj mądrze - karmnikowe ABC

Prowadzą: mgr Ewa Burda, mgr Andżelina Łopińska

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej zimowego dokarmiania ptaków, ich jesiennej migracji z Polski oraz do Polski. W pierwszej części zostanie przedstawiona prezentacja w której będą zawarte informacje dotyczące:
1) ptaków migrujących (gatunki całoroczne oraz przylatujące na zimowiska do Polski);
2) czy warto dokarmiać ptaki? (przyjemność czy obowiązek? Jakie znaczenie ma dla ptaków ich dokarmianie?);
3) zasady dokarmiania (kiedy? czym? jakich gatunków możemy się spodziewać przy karmniku – krótkie warsztaty z oznaczania pospolitych gatunków);
4) zasady dotyczące samych karmników (usytuowanie karmnika, z jakiego tworzywa, jak dbać o higienę);
5) zrób to sam – ekologiczny, tani i praktyczny karmnik.
W drugiej części zajęć uczestnicy z pomocą prowadzących skonstruują karmnik z pospolitych odpadów (np. plastikowych butelek).

12+

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 18

brak miejsc

Tak

15:00-16:00

Ginące gatunki polskich płazów i gadów

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest ukazanie przyczyn zanikania polskich gatunków płazów i gadów. Poznanie cech charakterystycznych gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt oraz rolę jaką pełnią w ekosystemach.

PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki płazów i gadów. Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy iglaste rosnące wokół nas?

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło, mgr Wojciech Mandryk, mgr Katarzyna Myślicka

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów iglastych.
Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów iglastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 117

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Terenowe obserwacje ssaków

Prowadzą: mgr Krzysztof Nowakowski, dr unż. Agnieszka Ważna

CELE: Żyjemy zamknięci w rozrastających się miastach w nieustannym biegu codziennych obowiązków. Chyba jednak wszyscy odczuwamy niekiedy znużenie przewidywalnością i powtarzalnością naszych działań. Tymczasem tuż obok nas czekają tajemnice lubuskich pól i lasów, dając nam okazję aby znowu poczuć dziecięcą radość z odkrywania sekretów otaczającego nas nieznanego świata dzikich zwierząt. Podczas spotkania z osobą zajmującą się terenowymi obserwacjami drapieżników zamieszkujących nasze lasy będzie okazja zapoznania się z praktyczną stroną skutecznego ich prowadzenia min. przy wykorzystaniu coraz popularniejszych fotopułapek.

PRZEBIEG: praktyczna demonstracja sposobu działania podstawowego sprzętu używanego podczas terenowych obserwacji ssaków uzupełniona o przedstawienie zdjęć i filmów powstałych przy ich wykorzystaniu.

bez ograniczeń

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 217

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Mikrokosmos

Prowadzą: dr inż. Jan Cichocki, dr Elżbieta Roland, dr inż. Agnieszka Ważna, prof. dr hab.Grzegorz Gabryś

CELE: Preparaty mikroskopowe wprowadzają nas w świat organizmów i struktur nie widzialnych gołym okiem. Praca z preparatami pozwala poznać zarówno budowę narządów wewnętrznych, jak i przystosowania do środowiska życia i sposobu zdobywania pokarmu np. owadów. W przypadku wyżej usystematyzowanych grup gatunków możemy przyjrzeć się skomplikowanej budowie skóry płazów, obejrzeć strukturę włosa, czy policzyć wiek ryb analizując budowę łusek.
PRZEBIEG: samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i ich analiza.

12+

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Dokarmiaj mądrze - karmnikowe ABC

Prowadzą: mgr Ewa Burda, mgr Andżelina Łopińska

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej zimowego dokarmiania ptaków, ich jesiennej migracji z Polski oraz do Polski. W pierwszej części zostanie przedstawiona prezentacja w której będą zawarte informacje dotyczące:
1) ptaków migrujących (gatunki całoroczne oraz przylatujące na zimowiska do Polski);
2) czy warto dokarmiać ptaki? (przyjemność czy obowiązek? Jakie znaczenie ma dla ptaków ich dokarmianie?);
3) zasady dokarmiania (kiedy? czym? jakich gatunków możemy się spodziewać przy karmniku – krótkie warsztaty z oznaczania pospolitych gatunków);
4) zasady dotyczące samych karmników (usytuowanie karmnika, z jakiego tworzywa, jak dbać o higienę);
5) zrób to sam – ekologiczny, tani i praktyczny karmnik.
W drugiej części zajęć uczestnicy z pomocą prowadzących skonstruują karmnik z pospolitych odpadów (np. plastikowych butelek).

12+

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 18

brak miejsc

Tak

16:15-17:15

Ginące gatunki polskich płazów i gadów

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest ukazanie przyczyn zanikania polskich gatunków płazów i gadów. Poznanie cech charakterystycznych gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt oraz rolę jaką pełnią w ekosystemach.

PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki płazów i gadów. Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

Jak w prosty sposób rozpoznać drzewa i krzewy iglaste rosnące wokół nas?

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło, mgr Wojciech Mandryk, mgr Katarzyna Myślicka

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów iglastych.
Do dyspozycji uczestnika będą: 1) żywe pędy drzew i krzewów iglastych; 2) specjalnie z tej okazji skonstruowany klucz w którym będą opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów. Klucz zaopatrzony będzie również w zdjęcia. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy pospolicie występujących w naszych lasach, parkach i ogrodach.

10+

bud. A-8, sala 117, ul. Prof. Szafrana 1

15 z 15

Tak

17:30-18:30

Terenowe obserwacje ssaków

Prowadzą: mgr Krzysztof Nowakowski, dr unż. Agnieszka Ważna

CELE: Żyjemy zamknięci w rozrastających się miastach w nieustannym biegu codziennych obowiązków. Chyba jednak wszyscy odczuwamy niekiedy znużenie przewidywalnością i powtarzalnością naszych działań. Tymczasem tuż obok nas czekają tajemnice lubuskich pól i lasów, dając nam okazję aby znowu poczuć dziecięcą radość z odkrywania sekretów otaczającego nas nieznanego świata dzikich zwierząt. Podczas spotkania z osobą zajmującą się terenowymi obserwacjami drapieżników zamieszkujących nasze lasy będzie okazja zapoznania się z praktyczną stroną skutecznego ich prowadzenia min. przy wykorzystaniu coraz popularniejszych fotopułapek.

PRZEBIEG: praktyczna demonstracja sposobu działania podstawowego sprzętu używanego podczas terenowych obserwacji ssaków uzupełniona o przedstawienie zdjęć i filmów powstałych przy ich wykorzystaniu.

bez ograniczeń

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 217

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

Mikrokosmos

Prowadzą: dr inż. Jan Cichocki, dr Elżbieta Roland, dr inż. Agnieszka Ważna, prof. dr hab.Grzegorz Gabryś

CELE: Preparaty mikroskopowe wprowadzają nas w świat organizmów i struktur nie widzialnych gołym okiem. Praca z preparatami pozwala poznać zarówno budowę narządów wewnętrznych, jak i przystosowania do środowiska życia i sposobu zdobywania pokarmu np. owadów. W przypadku wyżej usystematyzowanych grup gatunków możemy przyjrzeć się skomplikowanej budowie skóry płazów, obejrzeć strukturę włosa, czy policzyć wiek ryb analizując budowę łusek.
PRZEBIEG: samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i ich analiza.

12+

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 216

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

Dokarmiaj mądrze - karmnikowe ABC

Prowadzą: mgr Ewa Burda, mgr Andżelina Łopińska

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej zimowego dokarmiania ptaków, ich jesiennej migracji z Polski oraz do Polski. W pierwszej części zostanie przedstawiona prezentacja w której będą zawarte informacje dotyczące:
1) ptaków migrujących (gatunki całoroczne oraz przylatujące na zimowiska do Polski);
2) czy warto dokarmiać ptaki? (przyjemność czy obowiązek? Jakie znaczenie ma dla ptaków ich dokarmianie?);
3) zasady dokarmiania (kiedy? czym? jakich gatunków możemy się spodziewać przy karmniku – krótkie warsztaty z oznaczania pospolitych gatunków);
4) zasady dotyczące samych karmników (usytuowanie karmnika, z jakiego tworzywa, jak dbać o higienę);
5) zrób to sam – ekologiczny, tani i praktyczny karmnik.
W drugiej części zajęć uczestnicy z pomocą prowadzących skonstruują karmnik z pospolitych odpadów (np. plastikowych butelek).

12+

ul. Prof. Szafrana 1., bud. A-8, sala 18

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

Ginące gatunki polskich płazów i gadów

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar, mgr Magdalena Wieczorek

CELE: Celem projektu jest ukazanie przyczyn zanikania polskich gatunków płazów i gadów. Poznanie cech charakterystycznych gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Ważne wydaje się również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony tych zwierząt oraz rolę jaką pełnią w ekosystemach.

PRZEBIEG: Na siedmiu stanowiskach przygotowane będą karty pracy. Uczestnicy będą korzystali z plansz przedstawiających wybrane gatunki płazów i gadów. Przy każdym stanowisku będzie przygotowane miejsce dla dwóch uczestników.

10+

ul. Prof. Szafrana 1, bud. A-8, sala 203

brak miejsc

Tak

 Wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:30-17:30

Dojrzewanie dziewcząt w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych

Prowadzą: dr hab. prof. nadzw. J. Tatarczuk, mgr M. Choptiany

W procesie ontogenezy okres pokwitania zajmuje miejsce bardzo szczególne. Jego istotą jest dojrzewanie płciowe, któremu towarzyszą burzliwe przemiany zachodzące w całym ustroju. Dotyczą one zarówno motoryki jak i fizjologii, rozrostu morfologicznego i zmian proporcji ciała, ale też sfer psychiki i osobowości wraz z całym bogactwem życia emocjonalnego.
Charakterystycznym dla dziewcząt momentem świadczącym o wejściu w ostatnią fazę pokwitania jest wystąpienie pierwszej miesiączki. Wcześniejszemu dojrzewaniu towarzyszy wcześniejsze rozpoczęcie przyśpieszonego wzrastania, zwanego skokiem pokwitaniowym.
Wiek menarche jest własnością indywidulaną, silnie uwarunkowaną genetycznie, ale wykazującą też dużą wrażliwość na oddziaływanie czynników środowiskowych i społecznych. Wiek występowanie pierwszej menstruacji jest cechą wykazującą bardzo wysoką ekosensytywnością. Oznacza to, że jest najczulszym barometrem reagującym na najmniejsze zmiany warunków życia.
W przedstawionej prezentacji autorzy przedstawią wpływ środowiska zamieszkania ( miasto, wieś) oraz wybrane czynniki społeczne ( wykształcenie rodziców, liczba dzieci w rodzinie, kolejność urodzenia, charakter pracy rodziców, palenie tytoniu, rodzaj pokarmu w pierwszych 6 – miesiącach życia) na tempo dojrzewania dziewcząt. Materiał będzie przedstawiony w postaci tabel i rycin.

13+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 219

Bez ograniczeń

Nie

17:45-18:45

Od czego zależy zdrowie i kondycja organizmu

Prowadzi: dr hab. prof. nadzw. Piotr Kamiński

Przedstawiono uwarunkowania kondycji organizmu, podlegającego stałym oddziaływaniom czynników zewnętrznych i wewnętrznych, mechanizmów obronnych, aktywnych już na poziomie układu nerwowego, poprzez sygnały wysyłane przez OUN do różnych ośrodków. Pokazano reakcje obronne uruchamiane poprzez aktywność enzymów antyoksydacyjnych, odpowiedzi nieenzymatyczne i białka stresowe, stanowiące o niezwykłej plastyczności i dalekosiężnych możliwościach reagowania wobec zróżnicowanych stresorów.
Zaprezentowano rozwijające się od najwcześniejszych lat życia możliwości układu immunologicznego, w obliczu zagrożeń środowiskowych (rozwój form odpowiedzi immunologicznych poprzez zróżnicowane sposoby działania immunoglobulin, limfocytów, leukocytów, cytokin, w sytuacjach stresogennych), które stwarzają niesłychanie szerokie możliwości skutecznej obrony organizmu w warunkach dyskomfortu jego kondycji. Przedstawiono rozwój polimorfizmów genów kodujących aktywność układów enzymatycznych odpowiedzialnych za detoksykację i skuteczną obronę przed RFT i stresorami środowiska, co zwiększa możliwości unikania trwałych defektów kondycyjnych organizmu poddanego różnokierunkowej destabilizacji. W tym zakresie pokazano predyspozycje dziedziczne i wielokierunkowe behawioralne mechanizmy unikania i zapobiegania sytuacjom stresogennym – które stwarzają szerokie możliwości realnego osiągnięcia i utrzymania właściwej kondycji na długie lata. Rozwinięto psychologiczne aspekty uwarunkowań kondycji. Ukazano znaczenie świadomości i rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, które są nieodłącznie związane ze zdrowiem i kondycją.

bez ograniczeń

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 219

Bez ograniczeń

Nie

18:40-19:25

Dobry, zły czy brzydki? Reputacja nietoperza

Prowadzi: mgr Adrianna Kościelska

Nietoperze od zawsze otaczała aura tajemniczości. Przez wieki cieszyły się wśród ludzi złą sławą. Kojarzone były z wampirami, siłami zła, często stanowiły atrybut czarownicy. Są jednak też kultury, w których te latające ssaki odgrywają wyłącznie pozytywną rolę. Celem wykładu będzie przybliżenie symboliki nietoperza, jego miejsca w kulturach świata oraz obalenie popularnych mitów.

bez ograniczeń

ul. Prof. Z. Szafrana 1, bud. A-8, sala 115

98

Nie

 Wykład i quiz


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:15

Świat widziany oczami zwierząt

Prowadzi: dr Anna Timoszyk

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z różnymi strategiami stosowanymi przez zwierzęta, aby „widzieć” otoczenie; ewolucją narządu wzroku; budową oka; zasadami optyki geometrycznej, dzięki którym powstaje obraz na siatkówce; wadami wzroku i niedoskonałościami tego organu; zależnością pomiędzy światłem a barwą; wrażliwością oka na różne zakresy promieniowania elektromagnetycznego, czego skutkiem jest inne widzenie barw przez różne gatunki zwierząt.
Uczestnicy w trakcie wykładu będą:
1. Rozwiązywać quiz
2. Oglądać krótki film

14+

ul. Prof. Szafrana 1, sala 219

brak miejsc

Tak

 wykład, warsztat


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:15-17:15

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw - wykład Zmodyfikuj i analizuj kod DNA – gra edukacyjna

Prowadzą: Wykład prowadzą: dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka; Grę prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, Studenci z Koła Naukowego Biologów: Magdalena Burnicka, Aleksandra Gniewczynska

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw - wykład
CEL zajęć: Omówienie korzyści oraz zagrożeń płynących z modyfikacji genetycznej organizmów.
PRZEBIEG wykładu:
1. Definicja organizmów genetycznie modyfikowanych.
2. Cele modyfikacji roślin – przykłady roślin GM.
3. Uprawy roślin GM na świecie.
4. Cele modyfikacji zwierząt - przykłady zwierząt GM.
5. Korzyści płynące z genetycznych modyfikacji organizmów.
6. Obawy przed GMO.
7. Badania naukowe- prof. A.Pusztai i G-E Serallini.

Zmodyfikuj i analizuj kod DNA – gra edukacyjna
CEL: Prezentacja centralnego dogmat u biologii molekularnej czyli hipotezy dotyczącej przepływu informacji genetycznej oraz symulacja praktycznych sposobów wprowadzania "obcego" materiału genetycznego do DNA gospodarza. Gra stanowi uzupełnienie zaprezentowanego wcześniej, w tej samej lokalizacji, wykładu: "Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw".

PRZEBIEG:
Grupa dzieli się na drużyny rywalizujące ze sobą o poprawne i szybsze tempo wykonania założonych zadañ, każda z nich wybiera również swojego koordynatora.
I. Zmodyfikuj DNA
Każdy z uczestników otrzymuje plakietki oznaczone symbolami odpowiednich wzorów chemicznych. Przy pomocy informacji na udostępnionych planszach określa swoją rolę, jako: element DNA, białka enzymatycznego, nośnika wysokoenergetycznego lub kofaktora i dobiera z dostępnej puli odpowiadającą sobie nazwę. Oznaczone "elementy" przedstawiają się swojemu koordynatorowi, którego zadaniem jest przedstawienie i zorganizowanie grupy wg otrzymanego zadania.
II. Analizuj DNA
Każdy z uczestników otrzymuje zadanie identyfikacji mutacji jednonukleotydowej. Na podstawie podanej sekwencji kodującej DNA, wykorzystując zasadę komplementarności zasad w DNA i RNA, kodu genetycznego oraz podanych w instrukcji informacji identyfikuje w analizowanej sekwencji mutację punktową i określa jej typ.

13+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 115

6 z 25

Tak

17:30-18:30

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw - wykład Zmodyfikuj i analizuj kod DNA – gra edukacyjna

Prowadzą: Wykład prowadzą: dr Renata Grochowalska, dr Beata Machnicka; Grę prowadzą: dr Elżbieta Heger, dr Dżamila Bogusławska, Studenci z Koła Naukowego Biologów: Magdalena Burnicka, Aleksandra Gniewczynska

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw - wykład
CEL zajęć: Omówienie korzyści oraz zagrożeń płynących z modyfikacji genetycznej organizmów.
PRZEBIEG wykładu:
1. Definicja organizmów genetycznie modyfikowanych.
2. Cele modyfikacji roślin – przykłady roślin GM.
3. Uprawy roślin GM na świecie.
4. Cele modyfikacji zwierząt - przykłady zwierząt GM.
5. Korzyści płynące z genetycznych modyfikacji organizmów.
6. Obawy przed GMO.
7. Badania naukowe- prof. A.Pusztai i G-E Serallini.

Zmodyfikuj i analizuj kod DNA – gra edukacyjna
CEL: Prezentacja centralnego dogmat u biologii molekularnej czyli hipotezy dotyczącej przepływu informacji genetycznej oraz symulacja praktycznych sposobów wprowadzania "obcego" materiału genetycznego do DNA gospodarza. Gra stanowi uzupełnienie zaprezentowanego wcześniej, w tej samej lokalizacji, wykładu: "Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) - za i przeciw".

PRZEBIEG:
Grupa dzieli się na drużyny rywalizujące ze sobą o poprawne i szybsze tempo wykonania założonych zadañ, każda z nich wybiera również swojego koordynatora.
I. Zmodyfikuj DNA
Każdy z uczestników otrzymuje plakietki oznaczone symbolami odpowiednich wzorów chemicznych. Przy pomocy informacji na udostępnionych planszach określa swoją rolę, jako: element DNA, białka enzymatycznego, nośnika wysokoenergetycznego lub kofaktora i dobiera z dostępnej puli odpowiadającą sobie nazwę. Oznaczone "elementy" przedstawiają się swojemu koordynatorowi, którego zadaniem jest przedstawienie i zorganizowanie grupy wg otrzymanego zadania.
II. Analizuj DNA
Każdy z uczestników otrzymuje zadanie identyfikacji mutacji jednonukleotydowej. Na podstawie podanej sekwencji kodującej DNA, wykorzystując zasadę komplementarności zasad w DNA i RNA, kodu genetycznego oraz podanych w instrukcji informacji identyfikuje w analizowanej sekwencji mutację punktową i określa jej typ.

13+

ul. Prof. Szafrana 1, Bud. A-8, sala 115

11 z 25

Tak

Odwiedzin: 2370157 | Ostatnia aktualizacja: 2017-11-12, 13:51  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.