Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2017
lublin

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

16:00-17:00

Uzależnienie od gier MMORPG

Prowadzą: Klaudia Biskup, Wioleta Babiak - Studencki Koło Naukowe Neurobiologów UMCS

Na wykładzie zostaną przedstawione neurobiologiczne mechanizmy oraz przyczyny powstawania uzależnień od gier RPG. Opis życia osób uzależnionych oraz konsekwencje tych uzależnień.

od 14 lat

0129B

100

Nie

16:30-17:30

Dwie płcie, dwa mózgi

Prowadzi: dr Aneta Unkiewicz -Winiarczyk - Zakład Fizjologii Zwierząt

Zróżnicowanie płciowe ośrodków i struktur mózgowych wpływa na odmienność określonych zdolności, umiejętności i postrzegania świata przez kobiety i mężczyzn. Poznanie różnic i ich uwarunkowań może przyczynić się do pokonywania barier dzielących obie płcie.

od 15 lat

0131B

100

Nie

17:15-18:15

Bioluminescencja – niesamowite światło w ciemnościach

Prowadzą: mgr Paweł Bielak-Bielecki, dr Hanna Wójciak - Zakład Botaniki i Mykologii

Bioluminescencja czyli wytwarzanie światła przez niektóre organizmy jest procesem częstym w przyrodzie. Powszechnie znane są świetliki. Ale świecą nie tylko owady. W głębinach oceanicznych występuje wiele gatunków ryb, szkarłupni, skorupiaków, jamochłonów i mięczaków mających zdolność świecenia. Znane są również liczne gatunki świecących bakterii, glonów i grzybów.
W bogato ilustrowanej prezentacji zostanie przedstawiony mechanizm powstawania światła wewnątrz organizmów oraz znaczenie tego zjawiska.

Bez ograniczeń

0129B

100

Nie

17:45-19:15

Neurochemia używek

Prowadzą: Michał Badowski, Mikołaj Krysa - Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Substancje psychoaktywne towarzyszyły człowiekowi od tysięcy lat. Każda z nich, od kofeiny zawartej w kawie czy nikotyny w tytoniu, aż po LSD, odkryte przez Alberta Hofmanna, oddziałuje w pewien sposób na nasz układ nerwowy, jak i na cały organizm. Celem wykładu jest zwiększenie świadomości o substancjach psychoaktywnych, włączając w to wyjaśnienie działania niektórych z nich, oraz tego w jaki sposób oddziałują na nasz mózg i nakreślenie potencjalnych zagrożeń i korzyści związanych z ich użytkowaniem, jak i rozwianie związanych z nimi mitów.

od 14 lat

0131B

100

Nie

18:30-19:30

Neurobiologia szczęścia

Prowadzi: Bartosz Labut - Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Przedstawienie rysu historycznego badań nad emocjami oraz informacji ogólnych na temat emocji i ich roli. Omówienie neurobiologicznych podstaw powstawania uczucia szczęścia. Czy szczęście może być stymulowane sztucznie, czy może być permanentne?

od 14 lat

0129B

100

Nie

 wystawy


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-22:00

Wystawa „Na tropie natury”

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna Ciurko,

Jak co roku, Noc Biologów na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS uświetnia wystawa zdjęć autorstwa członków Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS. Tym razem chcemy Państwu pokazać przyrodę ożywioną – rośliny i zwierzęta, te nam bliższe i te nam trochę dalsze, nawet lekko egzotyczne.
Zapraszamy do podążenia tropem natury 

Bez ograniczeń

Galeria „Pod Palmą” WBiB

Bez ograniczeń

Nie

17:00-22:00

Poznaj różnorodność zwierząt w Muzeum Zoologicznym

Prowadzą: Pracownia „Muzeum Zoologiczne” - dr Jacek Chobotow

Muzeum Zoologiczne prezentuje ponad 2 tysiące okazów zwierząt z całego świata. Uwagę zwiedzających przykuwają okazy dużych europejskich ssaków min.: żubra, niedźwiedzia brunatnego i wilka. Część ekspozycji poświęcona ptakom prezentuje wiele krajowych chronionych, ginących i zagrożonych gatunków.
W holu przed Muzeum znajduje się ekspozycja osteologiczna - zbiór ok. 250 szkieletów i elementów kostnych należących do 190 gatunków kręgowców.

Bez ograniczeń

0130B

Bez ograniczeń

Nie

 Pokazy/Warsztaty


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

15:00-16:00

Taki duży, taki mały ornitologiem może być.

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Biologów - Magdalena Deruś, Michał Zembrzycki, Mateusz Sapieja, Małgorzata Świderczuk, Agata Dzyr

Warsztaty skierowane do każdego, kto chce bliżej poznać gatunki ptaków, które nas otaczają ich zwyczaje, głosy oraz dowiedzieć się jak kształtować stosunki pomiędzy ludźmi, a ptakami, doradzimy czym dokarmić ptaki w zimie, jaką budkę zawiesić. Pokażemy również sprzęt jakim posługują się ornitolodzy w terenie.

Bez ograniczeń

151B

15

Nie

16:00-16:30

Odcienie szarości w mikroświecie. Mikroskop elektronowy

Prowadzą: Pracownia Mikroskopii Elektronowej - mgr Jarosław Pawelec, dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

Mikroskopy umożliwiły m.in. odkrycie
drobnoustrojów oraz poznanie budowy komórek organizmów wyższych.
Mikroskop optyczny może zobrazować jedynie struktury o rozmiarach do kilku dziesiątych części mikrometra. Tę barierę pokonują mikroskopy elektronowe.
Pokaz w formie wybranych zdjęć prezentuje obraz mikroświata, uzyskany i dostępny wyłącznie za ich pomocą .
(w przypadku wolnych miejsc możliwy wolny wstęp

od 15 lat

0101A

18 z 20

Tak

16:00-16:45

Warsztaty iluzji - magiczne bezkręgowce

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów - Grzegorz Werpachowski,

Grzegorz Werpachowski, pasjonat nauk o mózgu oraz amator sztuczek iluzjonistycznych, przygotował krótką prezentację psychologicznych i biologicznych podstaw iluzji połączoną z ćwiczeniami umożliwiającymi zapoznanie się z jednym z rekwizytów- niezwykle prostą maskotką, która przy bliższym poznaniu okazuje się prezentować spory potencjał.

od 7 lat

26 B

brak miejsc

Tak

16:35-17:10

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Elektryczne rośliny

Prowadzą: Zakład Biofizyki prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Halina Dziubińska, dr Maria Stolarz, dr Mateusz Koselski, dr Piotr Waśko


Rośliny, podobnie jak zwierzęta, wykształciły system komunikacji oparty na sygnałach elektrycznych. Zbadanie właściwości, mechanizmu i związków tych sygnałów z innymi procesami fizjologicznymi u roślin to zadanie elektrofizjologii roślin. Wśród zjawisk sterowanych procesami bioelektrycznymi są ruchy roślin takich jak Mimosa pudica czy owadożerna Dionaea muscipula oraz cirkumnutacje. Sygnały elektryczne występują również u roślin nie posiadających widocznych zdolności motorycznych. Dokładne poznanie tych sygnałów to klucz do zrozumienia odpowiedzi roślin na czynniki stresowe.

Bez ograniczeń

0137B

brak miejsc

Tak

17:00-17:30

Odcienie szarości w mikroświecie. Mikroskop elektronowy

Prowadzą: Pracownia Mikroskopii Elektronowej - mgr Jarosław Pawelec, dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

Mikroskopy umożliwiły m.in. odkrycie
drobnoustrojów oraz poznanie budowy komórek organizmów wyższych.
Mikroskop optyczny może zobrazować jedynie struktury o rozmiarach do kilku dziesiątych części mikrometra. Tę barierę pokonują mikroskopy elektronowe.
Pokaz w formie wybranych zdjęć prezentuje obraz mikroświata, uzyskany i dostępny wyłącznie za ich pomocą .
(w przypadku wolnych miejsc możliwy wolny wstęp

od 15 lat

0101A

13 z 20

Tak

17:00-18:00

Taki duży, taki mały ornitologiem może być.

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Biologów - Magdalena Deruś, Michał Zembrzycki, Mateusz Sapieja, Małgorzata Świderczuk, Agata Dzyr

Warsztaty skierowane do każdego, kto chce bliżej poznać gatunki ptaków, które nas otaczają ich zwyczaje, głosy oraz dowiedzieć się jak kształtować stosunki pomiędzy ludźmi, a ptakami, doradzimy czym dokarmić ptaki w zimie, jaką budkę zawiesić. Pokażemy również sprzęt jakim posługują się ornitolodzy w terenie.

Bez ograniczeń

151B

15

Nie

17:10-17:35

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

17:15-18:00

Warsztaty iluzji - magiczne bezkręgowce

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów - Grzegorz Werpachowski,

Grzegorz Werpachowski, pasjonat nauk o mózgu oraz amator sztuczek iluzjonistycznych, przygotował krótką prezentację psychologicznych i biologicznych podstaw iluzji połączoną z ćwiczeniami umożliwiającymi zapoznanie się z jednym z rekwizytów- niezwykle prostą maskotką, która przy bliższym poznaniu okazuje się prezentować spory potencjał.

od 7 lat

26 B

brak miejsc

Tak

17:45-18:05

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Elektryczne rośliny

Prowadzą: Zakład Biofizyki prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Halina Dziubińska, dr Maria Stolarz, dr Mateusz Koselski, dr Piotr Waśko


Rośliny, podobnie jak zwierzęta, wykształciły system komunikacji oparty na sygnałach elektrycznych. Zbadanie właściwości, mechanizmu i związków tych sygnałów z innymi procesami fizjologicznymi u roślin to zadanie elektrofizjologii roślin. Wśród zjawisk sterowanych procesami bioelektrycznymi są ruchy roślin takich jak Mimosa pudica czy owadożerna Dionaea muscipula oraz cirkumnutacje. Sygnały elektryczne występują również u roślin nie posiadających widocznych zdolności motorycznych. Dokładne poznanie tych sygnałów to klucz do zrozumienia odpowiedzi roślin na czynniki stresowe.

Bez ograniczeń

0137B

brak miejsc

Tak

18:00-18:30

Odcienie szarości w mikroświecie. Mikroskop elektronowy

Prowadzą: Pracownia Mikroskopii Elektronowej - mgr Jarosław Pawelec, dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

Mikroskopy umożliwiły m.in. odkrycie
drobnoustrojów oraz poznanie budowy komórek organizmów wyższych.
Mikroskop optyczny może zobrazować jedynie struktury o rozmiarach do kilku dziesiątych części mikrometra. Tę barierę pokonują mikroskopy elektronowe.
Pokaz w formie wybranych zdjęć prezentuje obraz mikroświata, uzyskany i dostępny wyłącznie za ich pomocą .
(w przypadku wolnych miejsc możliwy wolny wstęp

od 15 lat

0101A

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Taki duży, taki mały ornitologiem może być.

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Biologów - Magdalena Deruś, Michał Zembrzycki, Mateusz Sapieja, Małgorzata Świderczuk, Agata Dzyr

Warsztaty skierowane do każdego, kto chce bliżej poznać gatunki ptaków, które nas otaczają ich zwyczaje, głosy oraz dowiedzieć się jak kształtować stosunki pomiędzy ludźmi, a ptakami, doradzimy czym dokarmić ptaki w zimie, jaką budkę zawiesić. Pokażemy również sprzęt jakim posługują się ornitolodzy w terenie.

Bez ograniczeń

151B

15

Nie

18:15-18:40

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Warsztaty iluzji - magiczne bezkręgowce

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów - Grzegorz Werpachowski,

Grzegorz Werpachowski, pasjonat nauk o mózgu oraz amator sztuczek iluzjonistycznych, przygotował krótką prezentację psychologicznych i biologicznych podstaw iluzji połączoną z ćwiczeniami umożliwiającymi zapoznanie się z jednym z rekwizytów- niezwykle prostą maskotką, która przy bliższym poznaniu okazuje się prezentować spory potencjał.

od 7 lat

26 B

brak miejsc

Tak

18:50-19:15

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

7 z 8

Tak

19:00-20:00

Taki duży, taki mały ornitologiem może być.

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Biologów - Magdalena Deruś, Michał Zembrzycki, Mateusz Sapieja, Małgorzata Świderczuk, Agata Dzyr

Warsztaty skierowane do każdego, kto chce bliżej poznać gatunki ptaków, które nas otaczają ich zwyczaje, głosy oraz dowiedzieć się jak kształtować stosunki pomiędzy ludźmi, a ptakami, doradzimy czym dokarmić ptaki w zimie, jaką budkę zawiesić. Pokażemy również sprzęt jakim posługują się ornitolodzy w terenie.

Bez ograniczeń

151B

15

Nie

19:25-19:50

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

19:45-20:30

Warsztaty iluzji - magiczne bezkręgowce

Prowadzi: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów - Grzegorz Werpachowski

Grzegorz Werpachowski, pasjonat nauk o mózgu oraz amator sztuczek iluzjonistycznych, przygotował krótką prezentację psychologicznych i biologicznych podstaw iluzji połączoną z ćwiczeniami umożliwiającymi zapoznanie się z jednym z rekwizytów- niezwykle prostą maskotką, która przy bliższym poznaniu okazuje się prezentować spory potencjał.

od 7 lat

26 B

brak miejsc

Tak

20:00-20:25

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Nocne duchy – być jak sowa

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Biologów - Magdalena Deruś; Michał Zembrzycki, Mateusz Sapieja, Małgorzata Świderczuk

Proponowane wydarzenie ma na celu przybliżenie świata sów. Uczestnicy zostaną zapoznani z anatomią, morfologią oraz ekologią tej ciekawej grupy ptaków. Dzięki dyspozycyjności eksponatów oraz innych materiałów dokonamy przeglądu polskich gatunków. Po teoretycznym wstępie mającym wprowadzić uczestników w tajemniczy świat sowich zmysłów, jako koło biologów ( którzy, częściej działają w terenie) chcielibyśmy zaproponować nocne wyjście w teren ( w okolice cmentarza przy ul. Lipowej; do ogrodu Saskiego) Znajdują się tam stanowiska puszczyka. Dzięki stymulacji głosowej, możliwe jest usłyszenie sowy w jej naturalnym środowisku, kto wie, może uda się nam również je zobaczyć.
Grupa zostanie podzielona na dwie mniejsze (10 osobowe) jedna uda się na cmentarz, druga do Ogrodu Saskiego. Ze względu na bezpieczeństwo ptaków oraz godziny ich największej głosowej aktywności zajęcia możemy przeprowadzić tylko raz dla tak nielicznej grupy.

Bez ograniczeń

151B

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Taki duży, taki mały ornitologiem może być.

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Biologów - Magdalena Deruś, Michał Zembrzycki, Mateusz Sapieja, Małgorzata Świderczuk, Agata Dzyr

Warsztaty skierowane do każdego, kto chce bliżej poznać gatunki ptaków, które nas otaczają ich zwyczaje, głosy oraz dowiedzieć się jak kształtować stosunki pomiędzy ludźmi, a ptakami, doradzimy czym dokarmić ptaki w zimie, jaką budkę zawiesić. Pokażemy również sprzęt jakim posługują się ornitolodzy w terenie.

Bez ograniczeń

151B

15

Nie

20:35-21:00

„Przyrodnicza migawka” – warsztaty fotografii

Prowadzą: Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS - Michał Zembrzycki, Magdalena Kusiak, Kamil Filipek, Monika Garbacz, Aleksandra Buchaj, Jakub Knurek, Małgorzata Świderczuk, Adam Tarkowski, Anita Żuk, Katarzyna Lisowska, Елизавета Чернышева, Mateusz Sapieja, Justyna Kąkol, Iwona Krzepiłko, Iga Cios, Joanna Wiśniewska, Magdalena Durda, Beata Budkowska, Katarzyna Tarnawska, Karolina Sawicka, Katarzyna C

Czy byliście we wszystkich zakamarkach naszego wydziału? W jednym z nich, w najwyższej komnacie najwyższej wieży, mieści się tajemnicze studio… „studio fotograficzne”. To właśnie w nim będziecie mieli niepowtarzalną okazję do nauczenia się podstaw fotografii, modelingu a także wykonania pamiątkowych zdjęć z Nocy Biologów.

od 12 lat

STUDIO FOTOGRAFICZNE SKFP, 409B

brak miejsc

Tak

 laboratoria


CZASNAZWAWIEKSALAWOLNYCH/MIEJSCREZERWACJA

14:00-20:00

Roślina jako źródło leku naturalnego

Prowadzą: Zakład Fizjologii Roślin - Mikołaj Krysa, Martyna Pochwatka, Patrycja Stępień, Daria Żelazna, Agnieszka Szeląg, Krystyna Żurawicz, Mariusz Zagrodzki, Agata Dzyr, Aleksandra Besaraba, Wioleta Banaszuk, Adrianna Kaczanowska, Ewelina Paśnik, Anna Segin, Magdalena Kusiak

Warsztaty z tworzenia maści, syropu, ekstrakcji substancji czynnych, destylacji olejków eterycznych z surowców roślinnych oraz pokaz roślin aktywnych biologicznie
Wejście na zajęcia możliwe będzie w trakcie całej Nocy Biologów w miarę zwalniających się miejsc na sali.

od 15 lat

0153B

Bez ograniczeń

Nie

15:00-15:45

Tajna broń owadów

Prowadzą: Zakład Immunobiologii - mgr Sylwia Stączek, mgr Lidiia Vertyporokh, mgr Anna Siemińska-Kuczer, mgr Katarzyna Grygorczuk, dr hab. Małgorzata Cytryńska prof. UMCS, dr hab. Iwona Wojda, dr hab. Mariola Andrejko, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, dr hab. Marta Fiołka, mgr Monika Koziej, mgr Wojciech Brzana

Owady, podobnie jak wszystkie organizmy żywe, mogą ulegać zakażeniu przez mikroorganizmy. Pokonanie infekcji wymaga uruchomienia szeregu procesów odpornościowych. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodyką pracy z gąsienicami mola woskowego Galleria mellonella, wykorzystywanego jako organizm modelowy do badania procesów odpornościowych u owadów. Prześledzą cykl życiowy tego gatunku oraz zapoznają się z budową wewnętrzną gąsienicy. Poznają metody immunizacji gąsienic. Pobiorą hemolimfę oraz przygotują i obejrzą preparaty mikroskopowe hemocytów. Samodzielnie będą mogli wykonać in vitro reakcję syntezy melaniny.

od 8 lat

0223 B

brak miejsc

Tak

15:30-16:30

Zobaczyć niewidzialne – laboratorium biologii molekularnej od środka

Prowadzą: Zakład Biologii Molekularnej: Aleksandra Boguszewska, Lidia Borkiewicz Kamil Deryło, Przemysław Grela, Patrycja Horbowicz, Barbara Michalec-Wawiórka, Eliza Molestak, Monika Szajwaj,

zajęcia laboratoryjne – uczestnicy zajęć zapoznają się z działaniem różnych urządzeń służących do analizy genów i białek, dowiedzą się jak pracuje się z białkami i DNA, oznaczą stężenie białka w mleku, wykonają próbę lustra srebrnego, zobaczą jak hoduje się bakterie, drożdże i komórki zwierzęce w warunkach laboratoryjnych, obejrzą świecące białka w komórce ludzkiej w mikroskopie konfokalnym.

do 9 lat

13A

brak miejsc

Tak

15:30-17:15

Chcesz zobaczyć raka? – hodowle komórek nowotworowych in vitro

Prowadzą: Zakład Wirusologii i Immunologii - Adrianna Dudek, mgr Katarzyna Kaławaj, mgr Mateusz Pięt, dr Arkadiusz Czerwonka

Prezentacja na temat hodowli komórkowych i zapoznanie się z pracą w laboratorium.
Zakładanie hodowli komórkowej – wykonanie pasażowania linii komórkowych.
Oglądanie preparatów pod mikroskopem fluorescencyjnym.

od 16 lat

311 A

brak miejsc

Tak

15:30-17:00

Mikroświat w kuchni

Prowadzą: Zakład Biologii Komórki – Angelika Żak, Dominika Dzikowska, Kasia Suśniak i Kasia Łuczak, dr Joanna Strubińska,dr Adrianna Sławińska-Brych

Jeżeli nie wierzysz, że w Twojej kuchni można stworzyć prawdziwe laboratorium, my to udowodnimy
Z nami dowiesz się co łączy człowieka i drożdże oraz jak wartościowe jest Twoje śniadanie i jakie pracowite są enzymy.
Zapraszamy wszystkich niedowiarków i nie tylko !

Bez ograniczeń

146 B

brak miejsc

Tak

16:00-21:00

Kolorowy świat nauki

Prowadzą: Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów „Bakcyl”

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów „Bakcyl“ przygotowali serię doświadczeń i pokazów przedstawiających różne aspekty świata nauki. Planujemy przeprowadzić doświadczenia z zakresu mikrobiologii i nie tylko, które zainteresują zarówno najmłodszych jak i starszych uczestników Nocy Biologów. Wejście na zajęcia możliwe będzie o dowolnej porze w miarę zwalniających się na sali miejsc/stanowisk. Serdecznie zapraszamy na Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS. Do zobaczenia w styczniu 2016.

Bez ograniczeń

19A

20

Nie

16:00-17:30

Tajemnice krwi – diagnostyka hematologiczna układu białokrwinkowego

Prowadzi: Zakład Biologii Komórki: dr Mirosława Schoenborn

W ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych uczniowie przeprowadzą oznaczenia podstawowych parametrów charakteryzujących układ białokrwinkowy. Dokonają oceny liczby leukocytów w jednostce objętości, wykonają leukogram a także wyliczą podstawowe wskaźniki charakteryzujące układ białokrwinkowy. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu patofizjologii układu białokrwinkowego.

od 12 lat

41 B

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Tajna broń owadów

Prowadzą: Zakład Immunobiologii - mgr Sylwia Stączek, mgr Lidiia Vertyporokh, mgr Anna Siemińska-Kuczer, mgr Katarzyna Grygorczuk, dr hab. Małgorzata Cytryńska prof. UMCS, dr hab. Iwona Wojda, dr hab. Mariola Andrejko, dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, dr hab. Marta Fiołka, mgr Monika Koziej, mgr Wojciech Brzana

Owady, podobnie jak wszystkie organizmy żywe, mogą ulegać zakażeniu przez mikroorganizmy. Pokonanie infekcji wymaga uruchomienia szeregu procesów odpornościowych. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodyką pracy z gąsienicami mola woskowego Galleria mellonella, wykorzystywanego jako organizm modelowy do badania procesów odpornościowych u owadów. Prześledzą cykl życiowy tego gatunku oraz zapoznają się z budową wewnętrzną gąsienicy. Poznają metody immunizacji gąsienic. Pobiorą hemolimfę oraz przygotują i obejrzą preparaty mikroskopowe hemocytów. Samodzielnie będą mogli wykonać in vitro reakcję syntezy melaniny.

od 8 lat

0223 B

brak miejsc

Tak

16:00-17:45

Zobaczyć niewidzialne życie w środowisku

Prowadzą: Zakład Mikrobiologii Środowiskowej - dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, dr Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, mgr Renata Tyśkiewicz oraz magistranci

W trakcie przeprowadzanych doświadczeń można będzie:
1. zobaczyć i policzyć mikroorganizmy glebowe z użyciem mikroskopu i hodowli na syntetycznych i naturalnych podłożach (także przygotowanych domowym sposobem);
2. wyhodować glebowe bakterie i grzyby;
3. sprawdzić jak mikroorganizmy glebowe pokonują (rozkładają) odpady zanieczyszczające środowisko (np. białko, skrobię, celulozę, tłuszcze, węglowodory) i wykorzystują potrzebne im składniki glebowe (np. pobierają fosfor z minerałów glebowych);
4. zobaczyć jakie i ile mikroorganizmów rośnie na korzeniu i łodydze oraz we wnętrzu komórek roślinnych;
5. dostrzec zróżnicowanie gleb, czyli określić:
- zróżnicowanie cząstek glebowych (m.in.: piasek, pył, ił)
- czy badana gleba jest „kwaśna” czy „zasadowa”?
- czy każdej glebie potrzeba tyle samo wody?
- czy im gleba ciemniejsza tym żyźniejsza?
6. sprawdzić czy gleba oddycha,
7. zobaczyć jak różnorodne mikroorganizmy intensywnie pracują nad oczyszczeniem ścieków;
8. przekonać się jak zróżnicowane i liczne mikroorganizmy towarzyszą nam przy pracy i zabawie, czyli wyhodować, obejrzeć i policzyć mikroorganizmy obecne na przedmiotach codziennego użytku (np. klawiatura, ekran dotykowy);
9. sprawdzić czym oddychamy, czyli ocenić zróżnicowanie i liczebność mikroorganizmów w powietrzu za pomocą specjalistycznego analizatora umożliwiającego ilościowe pobieranie próbek powietrza.

Bez ograniczeń

106 A

20

Nie

16:00-17:00

"Neuroescape: Zapoznaj się z grą Escape Room. Wydanie naukowe!"

Prowadzi: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Projekt ma formę gry interaktywnej escape room, gdzie uczestnicy znajdujący się w zamkniętym pomieszczeniu mają za zadanie rozwiązać różnego rodzaju zagadki tak, aby wydostać się z pokoju w określonym czasie. Tematyka gry i wystrój wnętrza dotyczy szeroko rozumianej neurobiologii i pracy laboratoryjnej.

od 14 lat

23 B

brak miejsc

Tak

16:00-16:45

Zdrowie w naturze – stwórz własny kosmetyk

Prowadzą: Jednostka: Uniwersytet Dziecięcy UMCS Osoby biorące udział w projekcie: mgr Anna Bukowska, mgr Amanda Krać, mgr Ragaman Agnieszka

W trakcie zajęć uczestnicy poznają metody tworzenia maści oraz kremów na bazie naturalnych składników (m.in. propolis, mięta, majeranek) oraz każda osoba będzie mogła stworzyć własny kosmetyk.

Od 7 do 15 lat

136 B

brak miejsc

Tak

16:30-17:30

Zobaczyć niewidzialne – laboratorium biologii molekularnej od środka

Prowadzą: Zakład Biologii Molekularnej: Aleksandra Boguszewska, Lidia Borkiewicz Kamil Deryło, Przemysław Grela, Patrycja Horbowicz, Barbara Michalec-Wawiórka, Eliza Molestak, Monika Szajwaj,

zajęcia laboratoryjne – uczestnicy zajęć zapoznają się z działaniem różnych urządzeń służących do analizy genów i białek, dowiedzą się jak pracuje się z białkami i DNA, oznaczą stężenie białka w mleku, wykonają próbę lustra srebrnego, zobaczą jak hoduje się bakterie, drożdże i komórki zwierzęce w warunkach laboratoryjnych, obejrzą świecące białka w komórce ludzkiej w mikroskopie konfokalnym.

do 9 lat

13A

brak miejsc

Tak

16:30-21:00

Pachnący świat cząstek biologicznych

Prowadzą: Pracownicy Zakładu Biochemii, Członkowie Studenckich Kół Naukowych biochemików i Biotechnologów

W ramach doświadczeń, które każdy będzie mógł przeprowadzić samodzielnie, będzie można otrzymać olejki eteryczne z materiału roślinnego, wykonać pachnące mydełko lub pachnącą kulę kąpielową a także rozpoznać rośliny wytwarzające olejki eteryczne i zobaczyć pachnący świat w skali mikro. Wejście na zajęcia możliwe będzie o dowolnej porze w miarę zwalniających się miejsc na sali.

Bez ograniczeń

254B

Bez ograniczeń

Nie

16:30-21:00

I ty możesz zostać detektywem

Prowadzą: Pracownicy Zakładu Biochemii, Członkowie Studenckich Kół Naukowych biochemików i Biotechnologów

W czasie doświadczeń będziesz mógł wcielić się w małego (lub dużego) detektywa i dowiedzieć się między innymi w jaki sposób pobrać materiał genetyczny i przeprowadzić analizę DNA, wykryć ślady krwi, sprawdzić czy ktoś dotykał kartki oraz czy ktoś napluł Ci do szklanki a także napisać i przeczytać niewidzialny list. Wejście na zajęcia możliwe będzie w trakcie całej Nocy Biologów w miarę zwalniających się miejsc na sali.

Bez ograniczeń

255B

Bez ograniczeń

Nie

16:30-17:30

Barwny świat wokół nas

Prowadzą: Zakład Fizjologii Roślin - Izabela Borkowska, Katarzyna Lisowska, prof. dr hab. Zbigniew Krupa, dr Agnieszka Hanaka, dr hab. Małgorzata Wójcik

Uczestnicy warsztatów będą mogli wykonywać i podziwiać szereg reakcji barwnych. Znajdą m.in. odpowiedzina pytania:
1) Co wspólnego mają ze sobą liść rośliny i skorupa jajka?
2) Czy roślinę możemy zmusić do zmiany koloru?
3) Czy roztwór może się zachowywać jak kameleon?
4) Czy wyprodukujemy pastę dla słonia?
5) Czy przyjedzie do nas pociąg?

Bez ograniczeń

0149B

brak miejsc

Tak

16:30-20:00

Oko w oko z owadami

Prowadzą: Zakład Zoologii - dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj, mgr Adam Tarkowski, mgr Grzegorz Wagner, mgr Katarzyna Wrzesińska, Michał Dziedzic, Agata Dzyr, Gabriela Kaweła, Ulyana Kozhak, Paulina Oleszka, Patrycja Rulak

Podczas zajęć każdy będzie mógł:
- zobaczyć owady, które gryzą;
- rozpoznać larwy owadów;
- nakarmić żywe owady
i poczuć się jak entomolog.

Bez ograniczeń

55 B

Bez ograniczeń

Nie

17:00-18:00

Czy z tej mąki będzie chleb?

Prowadzą: Zakład Botaniki i Mykologii: Monika Kozłowska, Urszula Świderska-Burek, studenci

W czasie warsztatów postaramy się przybliżyć i pokazać grzyby mniej znane lub na co dzień niedostrzegane. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać obiekty do obserwacji oraz samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe. Wspólnie sprawdzimy co grzyb nosi w worku, jak mączlistki męczą listki, czy mąkulki mają kulki, co rośliny poraża a nie przeraża, oraz wiele innych zagadnień ...

Od 7 do 12 lat

265B

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Zdrowie w naturze – stwórz własny kosmetyk

Prowadzą: Jednostka: Uniwersytet Dziecięcy UMCS Osoby biorące udział w projekcie: mgr Anna Bukowska, mgr Amanda Krać, mgr Ragaman Agnieszka

W trakcie zajęć uczestnicy poznają metody tworzenia maści oraz kremów na bazie naturalnych składników (m.in. propolis, mięta, majeranek) oraz każda osoba będzie mogła stworzyć własny kosmetyk.

Od 7 do 15 lat

136 B

13 z 26

Tak

17:15-19:00

Chcesz zobaczyć raka? – hodowle komórek nowotworowych in vitro

Prowadzą: Zakład Wirusologii i Immunologii - Adrianna Dudek, mgr Katarzyna Kaławaj, mgr Mateusz Pięt, dr Arkadiusz Czerwonka

Prezentacja na temat hodowli komórkowych i zapoznanie się z pracą w laboratorium.
Zakładanie hodowli komórkowej – wykonanie pasażowania linii komórkowych.
Oglądanie preparatów pod mikroskopem fluorescencyjnym.

od 16 lat

311 A

brak miejsc

Tak

17:15-18:45

Mikroświat w kuchni

Prowadzą: Zakład Biologii Komórki – Angelika Żak, Dominika Dzikowska, Kasia Suśniak i Kasia Łuczak, dr Joanna Strubińska,dr Adrianna Sławińska-Brych

Jeżeli nie wierzysz, że w Twojej kuchni można stworzyć prawdziwe laboratorium, my to udowodnimy
Z nami dowiesz się co łączy człowieka i drożdże oraz jak wartościowe jest Twoje śniadanie i jakie pracowite są enzymy.
Zapraszamy wszystkich niedowiarków i nie tylko !

Bez ograniczeń

146 B

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

"Neuroescape: Zapoznaj się z grą Escape Room. Wydanie naukowe!"

Prowadzi: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Projekt ma formę gry interaktywnej escape room, gdzie uczestnicy znajdujący się w zamkniętym pomieszczeniu mają za zadanie rozwiązać różnego rodzaju zagadki tak, aby wydostać się z pokoju w określonym czasie. Tematyka gry i wystrój wnętrza dotyczy szeroko rozumianej neurobiologii i pracy laboratoryjnej.

od 14 lat

23 B

brak miejsc

Tak

18:00-19:30

Diagnostyka hematologiczna – podstawy serologii

Prowadzi: Zakład Biologii Komórki: dr Mirosława Schoenborn

W ramach prowadzonych warsztatów uczniowie będą mogli wzbogacić swoja wiedzę z zakresu fizjologii krwi o elementy praktyczne związane z podstawami serologii. Ćwiczenia będą obejmowały ocenę właściwości grupowych krwi i poznanie mechanizmu dziedziczenia grup krwi.

od 12 lat

41 B

brak miejsc

Tak

18:00-19:45

Zobaczyć niewidzialne życie w środowisku

Prowadzą: Zakład Mikrobiologii Środowiskowej - dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, dr Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, mgr Renata Tyśkiewicz oraz magistranci

W trakcie przeprowadzanych doświadczeń można będzie:
1. zobaczyć i policzyć mikroorganizmy glebowe z użyciem mikroskopu i hodowli na syntetycznych i naturalnych podłożach (także przygotowanych domowym sposobem);
2. wyhodować glebowe bakterie i grzyby;
3. sprawdzić jak mikroorganizmy glebowe pokonują (rozkładają) odpady zanieczyszczające środowisko (np. białko, skrobię, celulozę, tłuszcze, węglowodory) i wykorzystują potrzebne im składniki glebowe (np. pobierają fosfor z minerałów glebowych);
4. zobaczyć jakie i ile mikroorganizmów rośnie na korzeniu i łodydze oraz we wnętrzu komórek roślinnych;
5. dostrzec zróżnicowanie gleb, czyli określić:
- zróżnicowanie cząstek glebowych (m.in.: piasek, pył, ił)
- czy badana gleba jest „kwaśna” czy „zasadowa”?
- czy każdej glebie potrzeba tyle samo wody?
- czy im gleba ciemniejsza tym żyźniejsza?
6. sprawdzić czy gleba oddycha,
7. zobaczyć jak różnorodne mikroorganizmy intensywnie pracują nad oczyszczeniem ścieków;
8. przekonać się jak zróżnicowane i liczne mikroorganizmy towarzyszą nam przy pracy i zabawie, czyli wyhodować, obejrzeć i policzyć mikroorganizmy obecne na przedmiotach codziennego użytku (np. klawiatura, ekran dotykowy);
9. sprawdzić czym oddychamy, czyli ocenić zróżnicowanie i liczebność mikroorganizmów w powietrzu za pomocą specjalistycznego analizatora umożliwiającego ilościowe pobieranie próbek powietrza.

Bez ograniczeń

106 A

20

Nie

18:00-18:45

Zdrowie w naturze – stwórz własny kosmetyk

Prowadzą: Jednostka: Uniwersytet Dziecięcy UMCS Osoby biorące udział w projekcie: mgr Anna Bukowska, mgr Amanda Krać, mgr Ragaman Agnieszka

W trakcie zajęć uczestnicy poznają metody tworzenia maści oraz kremów na bazie naturalnych składników (m.in. propolis, mięta, majeranek) oraz każda osoba będzie mogła stworzyć własny kosmetyk.

Od 7 do 15 lat

136 B

brak miejsc

Tak

18:30-19:30

Barwny świat wokół nas

Prowadzą: Zakład Fizjologii Roślin - Izabela Borkowska, Katarzyna Lisowska, prof. dr hab. Zbigniew Krupa, dr Agnieszka Hanaka, dr hab. Małgorzata Wójcik

Uczestnicy warsztatów będą mogli wykonywać i podziwiać szereg reakcji barwnych. Znajdą m.in. odpowiedzina pytania:
1) Co wspólnego mają ze sobą liść rośliny i skorupa jajka?
2) Czy roślinę możemy zmusić do zmiany koloru?
3) Czy roztwór może się zachowywać jak kameleon?
4) Czy wyprodukujemy pastę dla słonia?
5) Czy przyjedzie do nas pociąg?

Bez ograniczeń

0149B

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Czy z tej mąki będzie chleb?

Prowadzą: Zakład Botaniki i Mykologii: Monika Kozłowska, Urszula Świderska-Burek, studenci

W czasie warsztatów postaramy się przybliżyć i pokazać grzyby mniej znane lub na co dzień niedostrzegane. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać obiekty do obserwacji oraz samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe. Wspólnie sprawdzimy co grzyb nosi w worku, jak mączlistki męczą listki, czy mąkulki mają kulki, co rośliny poraża a nie przeraża, oraz wiele innych zagadnień ...

Od 7 do 12 lat

265B

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

"Neuroescape: Zapoznaj się z grą Escape Room. Wydanie naukowe!"

Prowadzi: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Projekt ma formę gry interaktywnej escape room, gdzie uczestnicy znajdujący się w zamkniętym pomieszczeniu mają za zadanie rozwiązać różnego rodzaju zagadki tak, aby wydostać się z pokoju w określonym czasie. Tematyka gry i wystrój wnętrza dotyczy szeroko rozumianej neurobiologii i pracy laboratoryjnej.

od 14 lat

23 B

brak miejsc

Tak

19:00-19:45

Zdrowie w naturze – stwórz własny kosmetyk

Prowadzą: Jednostka: Uniwersytet Dziecięcy UMCS Osoby biorące udział w projekcie: mgr Anna Bukowska, mgr Amanda Krać, mgr Ragaman Agnieszka

W trakcie zajęć uczestnicy poznają metody tworzenia maści oraz kremów na bazie naturalnych składników (m.in. propolis, mięta, majeranek) oraz każda osoba będzie mogła stworzyć własny kosmetyk.

Od 7 do 15 lat

136 B

brak miejsc

Tak

19:00-20:45

Chcesz zobaczyć raka? – hodowle komórek nowotworowych in vitro

Prowadzą: Zakład Wirusologii i Immunologii - Adrianna Dudek, mgr Katarzyna Kaławaj, mgr Mateusz Pięt, dr Arkadiusz Czerwonka

Prezentacja na temat hodowli komórkowych i zapoznanie się z pracą w laboratorium.
Zakładanie hodowli komórkowej – wykonanie pasażowania linii komórkowych.
Oglądanie preparatów pod mikroskopem fluorescencyjnym.

od 16 lat

311 A

brak miejsc

Tak

19:00-20:30

Mikroświat w kuchni

Prowadzą: Zakład Biologii Komórki – Angelika Żak, Dominika Dzikowska, Kasia Suśniak i Kasia Łuczak, dr Joanna Strubińska,dr Adrianna Sławińska-Brych

Jeżeli nie wierzysz, że w Twojej kuchni można stworzyć prawdziwe laboratorium, my to udowodnimy
Z nami dowiesz się co łączy człowieka i drożdże oraz jak wartościowe jest Twoje śniadanie i jakie pracowite są enzymy.
Zapraszamy wszystkich niedowiarków i nie tylko !

Bez ograniczeń

146 B

brak miejsc

Tak

20:00-21:45

Zobaczyć niewidzialne życie w środowisku

Prowadzą: Zakład Mikrobiologii Środowiskowej - dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, dr Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, mgr Renata Tyśkiewicz oraz magistranci

W trakcie przeprowadzanych doświadczeń można będzie:
1. zobaczyć i policzyć mikroorganizmy glebowe z użyciem mikroskopu i hodowli na syntetycznych i naturalnych podłożach (także przygotowanych domowym sposobem);
2. wyhodować glebowe bakterie i grzyby;
3. sprawdzić jak mikroorganizmy glebowe pokonują (rozkładają) odpady zanieczyszczające środowisko (np. białko, skrobię, celulozę, tłuszcze, węglowodory) i wykorzystują potrzebne im składniki glebowe (np. pobierają fosfor z minerałów glebowych);
4. zobaczyć jakie i ile mikroorganizmów rośnie na korzeniu i łodydze oraz we wnętrzu komórek roślinnych;
5. dostrzec zróżnicowanie gleb, czyli określić:
- zróżnicowanie cząstek glebowych (m.in.: piasek, pył, ił)
- czy badana gleba jest „kwaśna” czy „zasadowa”?
- czy każdej glebie potrzeba tyle samo wody?
- czy im gleba ciemniejsza tym żyźniejsza?
6. sprawdzić czy gleba oddycha,
7. zobaczyć jak różnorodne mikroorganizmy intensywnie pracują nad oczyszczeniem ścieków;
8. przekonać się jak zróżnicowane i liczne mikroorganizmy towarzyszą nam przy pracy i zabawie, czyli wyhodować, obejrzeć i policzyć mikroorganizmy obecne na przedmiotach codziennego użytku (np. klawiatura, ekran dotykowy);
9. sprawdzić czym oddychamy, czyli ocenić zróżnicowanie i liczebność mikroorganizmów w powietrzu za pomocą specjalistycznego analizatora umożliwiającego ilościowe pobieranie próbek powietrza.

Bez ograniczeń

106 A

20

Nie

20:30-21:30

"Neuroescape: Zapoznaj się z grą Escape Room. Wydanie naukowe!"

Prowadzi: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów

Projekt ma formę gry interaktywnej escape room, gdzie uczestnicy znajdujący się w zamkniętym pomieszczeniu mają za zadanie rozwiązać różnego rodzaju zagadki tak, aby wydostać się z pokoju w określonym czasie. Tematyka gry i wystrój wnętrza dotyczy szeroko rozumianej neurobiologii i pracy laboratoryjnej.

od 14 lat

23 B

brak miejsc

Tak

Odwiedzin: 1975105 | Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30, 10:50  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.