Noc Biologów
NOC BIOLOGÓW
w Piątek, 13 stycznia 2017
katowice

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski

Ul. Jagiellońska 28

40-032 Katowice

Program   szukaj    układ godzinowy    układ tabelaryczny

 Koncert


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-16:10

W rytmie walca…

Prowadzą: duet muzyczny „FORBOE": mgr Agnieszka Hutniczak (obój), mgr Jolanta Błażełek (fortepian)

Duet muzyczny „FORBOE” zaprasza na spotkanie z muzyką w trakcie którego usłyszymy słynne walce, w programie m.in. jeden z najbardziej znanych walców Wojciecha Kilara – walc z filmu „Ziemia obiecana"

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

 wykłady


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:30-16:00

Czy nadchodzi szósta katastrofa? - Zjawisko wymierania gatunków

Prowadzi: dr hab. Andrzej Urbisz

Wykład dotyczy wymierania gatunków na Ziemi, opisuje przyczyny i tempo ich wymierania oraz wybrane przykłady tego zjawiska.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr B-01

brak miejsc

Tak

16:10-17:00

Zwierzę na końcu języka

Prowadzi: prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Wykład inauguracyjny

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

16:10-16:55

Uprawa trufli (Tuber spp.) – przedsięwzięcie o charakterze kulturowo-przyrodniczym

Prowadzą: dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

Trufle grzyby cenione czasem z diabłem kojarzone, w kulturze polskiej zadomowione, choć ostatnio zapomniane na nowo społeczeństwu przywrócone.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr B-01

17 z 50

Tak

17:00-17:45

Życie w lodach Arktyki

Prowadzą: dr Sławomir Sułowicz, mgr Kinga Bondarczuk

Środowiska ekstremalne dla ludzi, np. tereny za kołem podbiegunowym, są naturalnym miejscem życia dla wielu organizmów. Wykład przybliży świat mikroorganizmów zasiedlających wody i lodowce w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

b/o

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala B-100 (aula)

brak miejsc

Tak

17:10-17:40

Ekolodzy w obronie Puszczy Białowieskiej

Prowadzi: dr hab. Anna Orczewska

Puszcza Białowieska to kompleks leśny na granicy Polski i Białorusi, o unikatowych walorach przyrodniczych. Bez wątpienia jej lasy należą do najlepiej zachowanych na Niżu Europejskim. Jest jedynym obiektem przyrodniczym Polski włączonym na listę obiektów światowego dziedzictwa UNESCO. Mimo to obserwowany w ciągu ostatnich kilku lat rozwój kornika drukarza atakującego świerka, zjawisko normalne, cyklicznie powtarzające się w lasach, w których rządzi natura, a nie człowiek, stał się pretekstem do tego, by zaplanować w nich wycinki drzew. Wykład pozwoli zrozumieć istotę problemu oraz poznać argumentację naukową przeciwników tych planów.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

17:10-17:55

Grzyby – organizmy niezliczone, niezbadane, nieodkryte.

Prowadzą: dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

Dopiero 48 lat temu (w 1969 r.) grzyby uznano za odrębne królestwo organizmów żywych, choć ich bogactwo gatunkowe przewyższa niemal trzykrotnie łączną liczbę gatunków roślin i zwierząt na naszej planecie. Niektóre z grzybów zostały uznane za największe organizmy na świecie, inne zaobserwować można jedynie pod mikroskopem. Owocniki grzybów cechuje niezwykła różnorodność nie tylko pod względem osiąganych przez nie rozmiarów, lecz również ich fantazyjnych barw i kształtów. Warto dowiedzieć się, na jakie cechy budowy grzybów wielkoowocnikowych należy zwracać uwagę podczas grzybobrania i jakich zasad przestrzegać, żeby uniknąć pomyłki i zatrucia.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr B-01

33 z 50

Tak

17:30-18:15

Czy na Śląsku występują rzadkie, ginące i zagrożone wyginięciem siedliska, zwierzęta i rośliny?

Prowadzi: dr Alicja Barć

Wykład - Czy na Śląsku występują rzadkie, ginące i zagrożone wyginięciem siedliska, zwierzęta i rośliny?

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-47

1 z 25

Tak

17:50-18:20

Życie jest wszędzie

Prowadzi: prof. dr hab. Piotr Skubała

Różnorodność biologiczna naszej planety jest wciąż daleka od poznania. Każdego roku na świecie opisuje się od 16 do 18 tysięcy nowych gatunków. Według ocen naukowców na odkrycie czeka 86% gatunków lądowych i 92% morskich. Nowe liczne gatunki odkrywane są w miejscach w których nie podejrzewaliśmy, że może istnieć życie. Nasze ludzkie ciało okazuje się być biologiczną siecią złożoną z komórek gospodarza i tysięcy gatunków mikroorganizmów, w większości nie poznanych. Wielka część różnorodności gatunkowej patrzy nam prosto w oczy i pozostaje niezauważona.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

18:00-18:45

Historia wewnętrzna - czyli co się czai w jelitach

Prowadzi: dr Katarzyna Kasperkiewicz

Najnowsze badania wykazały, że mikroorganizmy zamieszkują prawie każdy zakątek ludzkiego ciała.Tematem wykładu będzie historia życia "owych" mieszkańców. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę pozytywną czy negatywną pełnią mikroorganizmy zasiedlające ludzkie ciało.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala B-100 (aula)

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Zagrożone czy ekspansywne ? - Storczykowate rejonu górnośląskiego.

Prowadzi: dr Teresa Nowak

Biologia i ekologia interesującej grupy gatunków objętych w Polsce w całości ochroną prawną. Tendencje niektórych przedstawicieli do "życia na krawędzi", na terenach poprzemysłowych i innych obszarach antropogenicznie przekształconych.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr B-01

50

Nie

18:30-19:00

Co się komu śni

Prowadzi: dr hab. Piotr Łaszczyca

Wraz odwiecznym następstwem dni i nocy nadchodzi sen, brat śmierci. Śpią i śnią ludzie i zwierzęta, a nawet drzewa. Na śnie i sennych marzeniach odcisnęła piętno ewolucja. Złożone formy zachowania chronią bezpieczeństwo snu. Mechanizmami spania rządzi skomplikowana fizjologia. W śniących mózgach, gdzieś na krawędzi świadomości, kryją się marzenia i czają się koszmary.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

18:45-19:30

Czy na Śląsku występują rzadkie, ginące i zagrożone wyginięciem siedliska, zwierzęta i rośliny?

Prowadzi: dr Alicja Barć

Wykład - Czy na Śląsku występują rzadkie, ginące i zagrożone wyginięciem siedliska, zwierzęta i rośliny?

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-47

2 z 25

Tak

19:00-20:00

Rośliny na krawędzi, czyli jak wykorzystać geny w walce ze stresem suszy

Prowadzi: dr Agata Daszkowska-Golec

Kiedy działa stres mobilizujemy się do działania, kiedy pada ulewny deszcz bądź nadmiernie świeci słońce przemieszczamy się w inne miejsce. Rośliny nie mają takiej możliwości. Ich reakcja musi być szybka i niezwykle wydajna. U podstaw odpowiedzi roślin na stresy zarówno abiotyczne, jak i biotyczne leżą mechanizmy zależne m.in. od interakcji między genami oraz ich białkowymi produktami, co z kolei determinuje odpowiedź na poziomie fizjologicznym i morfologicznym, umożliwiając adaptację do niekorzystnych warunków środowiska. Wysoki stopień złożoności usieciowienia układu regulacji odpowiedzi na stres u roślin, a więc wspomnianych interakcji pomiędzy genami, najlepiej oddaje przyrównanie jej do tokijskiego metra pełnego linii (ścieżek) łączących kolejne stacje (geny). Pełne poznanie mechanizmów genetycznych odpowiedzi roślin na stresy pozwoli na uzyskanie danych, które umożliwią w przyszłości sterowanie odpowiedzią na stres niedoboru wody u roślin uprawnych. Niezwykle cennym narzędziem genetyków są mutanty niosące zmianę w konkretnym genie, którego zaangażowanie w odpowiedź na stres chcemy poznać. Wyłączenie konkretnego genu powoduje zmiany w całej kaskadzie odpowiedzi na poziomie molekularnym. Przede wszystkim szukamy odpowiedzi na pytanie jak gen, który uległ mutacji pasuje do układanki pt. „odpowiedź jęczmienia na stres suszy” (jak ją uzupełnia i co się dzieje, gdy zmieni się jego aktywność). Wykorzystujemy w tym celu nowoczesne metody biologii molekularnej np. angażujące analizy globalnego profilu ekspresji jak mikromacierze czy analizy RNA-Seq, opierające się na metodach sekwencjonowania następnej generacji. Badania te są bardzo aktualne, a zagrożenie suszą również w Polsce jest realnym zagrożeniem. Zapraszam Was by odkryć meandry ścieżek odpowiedzi na stres i rolę istotnych regulatorów, które sprawiają, że rośliny potrafią żyć na krawędzi!

od 14 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala B-100 (aula)

10 z 50

Tak

19:00-19:45

Życie na torach... – namiastka przyrody i dowód siły roślin.

Prowadzi: mgr Agnieszka Hutniczak

Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak wygląda życie roślin na torach, jakie cechy pozwalają im przeżyć w tych trudnych warunkach oraz na jakie zagrożenia są narażone. Barwne ryciny i zasuszone okazy przybliżą poznanie tych roślin w naturze. Na zakończenie konkurs z nagrodami! Zapraszam!

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr B-01

50

Nie

19:10-20:10

Komety - kosmiczna archeologia

Prowadzi: dr Tomasz Rożek

Komety są posłańcami z najbardziej odległych krańców naszego układu planetarnego. Niosą informacje o warunkach jakie tam panują i o materii z której składa się nasz świat. Są kapsułami, które staramy się otworzyć, by ucząc się o przeszłości umieć przewidzieć przyszłość.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

19:30-20:15

Ostatni z waleni - jak trudny jest los morświna

Prowadzi: mgr Agnieszka Sowa

Morświny to bliscy krewni delfinów, którzy zamieszkują wody polskiej części Morza Bałtyckiego. Okazuje się, że mało kto wie o istnieniu tych ssaków. Fakt ten jednak nie dziwi, ponieważ populacja morświnów jest dziś krytycznie zagrożona, a przetrwanie gatunku wciąż stoi pod znakiem zapytania.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 121 (sala Rady Wydziału)

50

Nie

20:00-20:45

Czy na Śląsku występują rzadkie, ginące i zagrożone wyginięciem siedliska, zwierzęta i rośliny?

Prowadzi: dr Alicja Barć

Wykład - Czy na Śląsku występują rzadkie, ginące i zagrożone wyginięciem siedliska, zwierzęta i rośliny?

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-47

brak miejsc

Tak

20:20-21:05

Biblijna plaga - szarańcza

Prowadzi: Arkadiusz Imiela

Wykład, podczas którego będzie można dowiedzieć się czym tak naprawdę jest szarańcza - jak wygląda, dlaczego tworzy stada i dlaczego od już od czasów biblijnych budzi taki lęk…

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

20:30-21:00

Zwierzęta na krawędzi wymarcia

Prowadzi: mgr Marek Kocurek

Człowiek kontra przyroda. Różne przyklady gatunków zwierząt zagrożonych wymarciem na skutek dzialalnosci czlowieka.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 121 (sala Rady Wydziału)

50

Nie

21:15-21:45

Zwierzęta w walce o przetrwanie

Prowadzi: dr hab. Jolanta Brożek

Czy zwierzęta przetrwają? Losy hipopotamów w Kenii, szczekuszek w Górach Skalistych, maleńkie żabki Cophixalus ornatus w australijskim lesie i wiele innych. Kiedy człowiek wyciągnie rękę do zagrożonych istot i zrozumie jak wiele zależy od przemyślanego i ekologicznego postępowania?

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, aula

200

Nie

21:15-21:45

Zestresowane zwierzęta

Prowadzi: Barbara Kochańska

Wykład dotyczący wpływu stresu na organizm, podczas którego można dowiedzieć się dlaczego ludzie częściej niż inne zwierzęta zapadają na choroby będące konsekwencjami długotrawłego stresu

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 121 (sala Rady Wydziału)

50

Nie

 WARSZTATY/LABORATORIA


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-16:00

Życie na skraju by sięgnąć raju - zmienność genetyczna u inwazyjnych gatunków roślin

Prowadzą: dr Katarzyna Bzdęga, mgr Jadwiga Pojnar, mgr Kornelia Gudyś, Martyna Kowalczyk i Wiola Rzeszot

Uczestnicy warsztatów poznają wybrane elementy współczesnej taksonomii i filogenezy z zakresu zmienności genetycznej w populacjach inwazyjnych gatunków roślin.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B - 205

1 z 8

Tak

16:00-17:00

Życie i materia na krawędzi widzialności

Prowadzą: dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, dr Mariusz Kanturski

"Czy zastanawiałeś się jak małe są małe rzeczy? Jak zbudowany jest włos? Jakim okiem widzi mucha? Jakie stopy ma pszczoła i jakimi skrzydłami lata motyl?
To i wiele innych fascynujących rzeczy dowiesz się wkraczając do niesamowitego świata na granicy widzialności dla ludzkiego oka."

od 4 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 215

brak miejsc

Tak

16:00-21:00

Wodny świat – czyli kogo spotkać możemy poza granicami lądu

Prowadzą: mgr Agnieszka Sowa, mgr Klaudia Cebulska, lic. Kinga Surmiak, lic. Daria Jura, Monika Piegza, Anna Michalik

W trakcie zajęć dzieci będą mogły poznać organizmy, które spotkać możemy wyłącznie w wodzie oraz te żyjące na krawędzi, czyli zarówno w wodzie jak i na lądzie. Gry i zabawy (rebusy, kolorowanki, domino, labirynty, karty) pozwolą wesoło spędzić czas i poszerzyć wiedzę na temat mieszkańców wodnego świata. Z kolei nieco starsze dzieci zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie pt. „Zgadnij kim jestem”. Na wszystkich odważnych uczestników czekają słodkie nagrody.

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 119

20

Nie

16:00-21:00

Życie na krawędzi- obcy są wśród nas

Prowadzą: dr Anna Cieplok, dr Aneta Spyra, mgr Dariusz Halabowski

"Pokaz gatunków ekspansywnych, obcych
oraz obcych inwazyjnych w faunie wodnej Polski, które rozprzestrzeniają się na znaczne odległości. Bardzo łatwo przystosowują się one do nowych, często trudnych warunków siedliskowych. Zapraszamy do poznania małych i dużych zwierząt wyruszających na podbój świata."

b/o

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 120

Bez ograniczeń

Nie

16:15-17:15

Życie na skraju by sięgnąć raju - zmienność genetyczna u inwazyjnych gatunków roślin

Prowadzą: dr Katarzyna Bzdęga, mgr Jadwiga Pojnar, mgr Kornelia Gudyś, Martyna Kowalczyk i Wiola Rzeszot

Uczestnicy warsztatów poznają wybrane elementy współczesnej taksonomii i filogenezy z zakresu zmienności genetycznej w populacjach inwazyjnych gatunków roślin.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B - 205

7 z 8

Tak

16:30-17:00

Kosmiczne niedźwiadki

Prowadzą: dr hab. Izabela Poprawa, dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost-Roszkowska

Uczestnicy warsztatów poznają najbardziej wytrzymałego i najsilniejszego "niedźwiedzia" na świecie, który równocześnie jest kosmonautą.

uczniowie klas I-III SP

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 6

10

Nie

16:45-18:00

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz badanie podstawowych parametrów ludzkiego organizmu

Prowadzi: Krzysztof Chyżak

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Na fantomach każdy będzie mógł sprawdzić czy dobrze wykonuje resuscytację krążeniowo - oddechową. Ale zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy, musimy poznać podstawowe parametry ludzkiego organizmu, oraz nauczyć się ich mierzenia. Przy pomocy systemów komputerowych uczestnicy zajęć będą mogli zmierzyć sobie temperaturę, tętno, rytm serca, pojemność oddechową Te dwa ostatnie parametry, mają nie małe znaczenie przy udzielaniu pierwszej pomocy.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 222

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Nocne wędrówki elektronów

Prowadzą: dr Karol Małota, mgr Magdalena Kowalska

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami przygotowania materiału do analizy w transmisyjnym mikroskopie elektronowych oraz z zasadami jego działania. Ćwiczenia te będą również okazją do obserwacji, zarówno komórek roślinnych, jak i zwierzęcych w TEM oraz do zapoznania się z ultrastrukturą tych komórek.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 033

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Jak to robią zwierzęta, czyli embriologia zwierząt w pigułce

Prowadzą: mgr Karolina Kamińska, mgr Angelika Marchewka, mgr Mateusz Hermyt, mgr Paweł Kaczmarek

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć na preparatach histologicznych i nie tylko, różne etapy rozwoju zwierząt (plemniki, komórki jajowe, bruzdkujące jaja, zarodki kury itp.)

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 011/012

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Między życiem, a śmiercią - lekcja survivalu z niesporczakami

Prowadzą: lic. Kamil Janelt, lic. Magdalena Domagała

Niesporczaki znane jako wodne niedźwiadki to niezwykłe zwierzęta, które dzięki swoim zdolnościom potrafią przetrwać w przestrzeni kosmicznej, temperatury od zera absolutnego do 150 st. Celsjusza, toksyny, próżnię, promieniowanie, a awet kompletny brak wody. Potrafią żyć 100 lat w stanie kryptobiozy i nie "zestarzeć" się ani o jeden dzień. Chcesz dowiedzieć się więcej wpadnij na warsztaty.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 11

brak miejsc

Tak

17:00-21:00

Molekularny świat. Stoisko popularnonaukowe

Prowadzi: dr Jacek Francikowski

Stoisko będzie miejscem samodzielnej pracy. Zbuduj z nami kapsyd wirusa, helisę DNA lub model świecącego białka. Użyj nożyczek, taśmy klejącej i wyobraźni by stworzyć trójwymiarowe modele prawdziwych biologicznych struktur. Będziecie potrzebować trochę cierpliwości i pomysłowości by praca zakończyła się sukcesem. Jeśli już się zmęczycie użyjcie kredek i kreatywności by pokolorować struktury z mikroświata.

b/o

ul. Bankowa 9, III piętro, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

17:00-21:00

Na granicy laboratorium i kuchni

Prowadzi: mgr Michał Krzyżowski

Podczas pokazu uczestnicy będą mogli zaznajomić się z technikami powszechnie stosowanymi w laboratoriach, które w ostatnim czasie szturmem wchodzą do kuchni na całym świecie.

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 216

Bez ograniczeń

Nie

17:00-17:30

Niezłe Ziółka

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna o ziołach i zwierzętach “zagrodowych”. Sensoryczne rozpoznawanie ziół. Warsztat manualny - tworzenie woreczków z suszem lawendowym lub ucieranie soli z ziołami w moździerzu – gotowy produkt uczestnicy zabierają ze sobą (bonus za warsztat na zapisy). Rozpoznawanie jaj różnych gatunków ptaków hodowanych w gospodarstwach.

od 6 do 13 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 26

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Co w trawie piszczy? Alarm dla lokalnej bioróżnorodności

Prowadzi: mgr Iwona Jastrzębska

Czym jest bioróżnorodność? Co jej zawdzięczamy oraz jak możemy ją chronić? Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z wybranymi, lokalnie występującymi zwierzętami i roślinami, dowiedzą się jak obserwować przyrodę oraz co można zrobić, by ją chronić.

do 9 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 121 (sala Rady Wydziału)

brak miejsc

Tak

17:00-17:45

Śląska Piramida czyli Gra Pozorów

Prowadzą: dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba, Katarzyna Radecka, Karolina Ryś, Łukasz Radosz

Zajęcia pozwolą w ciekawy sposób przybliżyć młodym naukowcom specyfikę nieplanowanych laboratoriów przyrody, gdzie rośliny i zwierzęta, często w ekstremalnych warunkach znajdują swoje miejsce. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi typami podłoży, gdzie żyją różne organizmy. Młodzi badacze wykonają również sami proste analizy fizyko-chemiczne gleb, jak również będą obserwować pod mikroskopem co kryje gleba.

od 8 lat

ul. Jagiellońska 28, piwnica, sala nr CS - 45, Wydziałowa Pracownia Glebowa

brak miejsc

Tak

17:15-18:00

Świat mikro w skali makro

Prowadzą: mgr Barbara Franielczyk-Pietyra, mgr Agnieszka Nowińska

Masz ochotę zobaczyć jak wygląda rozdwojona końcówka włosa? A może interesuje Cię wygląd aparatu gębowego muchy, czy też odnóża owadów w dużym powiększeniu? Chcesz zobaczyć jak zbudowany jest układ scalony komputera? Te i wiele innych obiektów będziesz mógł zobaczyć w elektronowym mikroskopie skaningowym w Katedrze Zoologii. Największa zaleta? Szybkość działania! Preparaty nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, więc od razu oglądasz to co chcesz.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 102

1 z 6

Tak

17:15-17:45

Ekspansywne oraz zanikające i rzadkie gatunki owadów - przyczyny

Prowadzi: dr Malrcin Walczak

Warsztaty z młodzieżą szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podczas warsztatów zostaną przedstawione najbardziej znane gatunki ekspansywnych owadów i przyczyny tego zjawiska. Z drugiej strony pokazane będą również gatunki owadów wrażliwych na działalność człowieka i zanikające na wielu obszarach. na końcu zajęć będzie czas na podsumowanie w charakterze zysków i strat z punktu widzenia człowieka

od 10 do 14 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 204

brak miejsc

Tak

17:15-18:15

Życie i materia na krawędzi widzialności

Prowadzą: dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, dr Mariusz Kanturski

"Czy zastanawiałeś się jak małe są małe rzeczy? Jak zbudowany jest włos? Jakim okiem widzi mucha? Jakie stopy ma pszczoła i jakimi skrzydłami lata motyl?
To i wiele innych fascynujących rzeczy dowiesz się wkraczając do niesamowitego świata na granicy widzialności dla ludzkiego oka."

od 12 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 215

1 z 16

Tak

17:15-18:00

Barwy bez granic

Prowadzą: dr Renata Kurtyka, dr Agnieszka Siemieniuk, dr Zbigniew Burdach, mgr Małgorzata Rudnicka, mgr Michał Ludynia

Uczestnicy zajęć poznają różnorodność barwników roślinnych, a przeprowadzając samodzielnie doświadczenia odkryją ich nieograniczone możliwości.

od 13 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr A-241

brak miejsc

Tak

17:30-18:00

Kosmiczne niedźwiadki

Prowadzą: dr hab. Izabela Poprawa, dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost-Roszkowska

Uczestnicy warsztatów poznają najbardziej wytrzymałego i najsilniejszego "niedźwiedzia" na świecie, który równocześnie jest kosmonautą.

uczniowie klas I-III SP

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 6

10

Nie

17:30-18:30

Przetrwać zimę – czyli jak rośliny przystosowują się do niskich temperatur

Prowadzą: mgr Joanna Łusińska, mgr Aleksandra Skalska, mgr Magdalena Senderowicz

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie przystosowania w budowie anatomicznej pozwalają roślinom na przetrwanie zimy. Będzie możliwość przyjrzenia się wybranym organom roślinnym na preparatach mikroskopowych.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, III piętro, sala nr C-332

brak miejsc

Tak

17:30-18:30

Podział jądra komórkowego oczami cytogenetyka – o mitozie i jej zaburzeniach

Prowadzą: mgr Arita Kuś, mgr Joanna Jaśkowiak, mgr Karolina Zubrzycka

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak dzieli się jądro komórkowe, jakie są etapy podziału mitotycznego oraz jak niektóre substancje chemiczne wpływają na jego przebieg. W ramach zajęć uczestnicy zaobserwują poszczególne etapy mitozy zarówno w mikroskopie świetlnym, jak i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, III piętro, sala nr A-330

brak miejsc

Tak

17:30-18:15

Jak zobaczyć życie?

Prowadzą: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, dr Izabela Potocka, dr Justyna Wróbel-Marek, mgr Katarzyna Sala, mgr Robert Gawecki, mgr Anna Milewska-Hendel, mgr Kamila Godel

Uczestnicy warsztatów samodzielnie przygotują preparaty i "szukają życia" wykorzystując mikroskop świetlny.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sale: B-17, B-09

2 z 12

Tak

17:30-18:15

Życie roślin w szklanej kapsule

Prowadzi: dr Barbara Wójcikowska

W ramach zajęć będzie można zapoznać się z hodowlą roślin w warunkach sterylnych i metodami ich masowego rozmnażania. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pod mikroskopami stereoskopowymi różne rodzaje roślinnych kultur jakie prowadzi się w Katedrze Genetyki.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro; sala A-213

brak miejsc

Tak

17:45-18:15

Niezłe Ziółka

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna o ziołach i zwierzętach “zagrodowych”. Sensoryczne rozpoznawanie ziół. Warsztat manualny - tworzenie woreczków z suszem lawendowym lub ucieranie soli z ziołami w moździerzu – gotowy produkt uczestnicy zabierają ze sobą (bonus za warsztat na zapisy). Rozpoznawanie jaj różnych gatunków ptaków hodowanych w gospodarstwach.

od 6 do 13 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 26

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Nocne wędrówki elektronów

Prowadzą: dr Karol Małota, mgr Magdalena Kowalska

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami przygotowania materiału do analizy w transmisyjnym mikroskopie elektronowych oraz z zasadami jego działania. Ćwiczenia te będą również okazją do obserwacji, zarówno komórek roślinnych, jak i zwierzęcych w TEM oraz do zapoznania się z ultrastrukturą tych komórek.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 033

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Jak to robią zwierzęta, czyli embriologia zwierząt w pigułce

Prowadzą: mgr Karolina Kamińska, mgr Angelika Marchewka, mgr Mateusz Hermyt, mgr Paweł Kaczmarek

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć na preparatach histologicznych i nie tylko, różne etapy rozwoju zwierząt (plemniki, komórki jajowe, bruzdkujące jaja, zarodki kury itp.)

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 011/012

brak miejsc

Tak

18:00-18:30

Ekspansywne oraz zanikające i rzadkie gatunki owadów - przyczyny

Prowadzi: dr Malrcin Walczak

Warsztaty z młodzieżą szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podczas warsztatów zostaną przedstawione najbardziej znane gatunki ekspansywnych owadów i przyczyny tego zjawiska. Z drugiej strony pokazane będą również gatunki owadów wrażliwych na działalność człowieka i zanikające na wielu obszarach. na końcu zajęć będzie czas na podsumowanie w charakterze zysków i strat z punktu widzenia człowieka

od 10 do 14 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 204

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Zwierzęta w liczbach

Prowadzą: Artur Taszakowski, Natalia Kaszyca

Gry i zabawy dydaktyczne dotyczące ekstremalnych wymiarów, zachowań i środowiska życia zwierząt.

od 9 do 13 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 207

brak miejsc

Tak

18:00-18:30

Na krawędzi magii i nauki

Prowadzą: mgr Weronika Wojnar, mgr Iga Bicz, dr Sławomir Dudek

Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z licznymi barwnymi reakcjami chemicznymi - zbadać odczyn chemiczny z pomocą wyciągów roślinnych (np. z czerwonej kapusty), przeprowadzić reakcje utleniania i redukcji z wykorzystaniem cukrów i barwników spożywczych, jak również sprawdzić, jak zachowują się liofilizowane drożdże pod wpływem wody utlenionej. A to nie wszystko…

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-43

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Coraz głębiej do wnętrza materii – elektronowy mikroskop skaningowy w akcji

Prowadzą: dr Jagna Karcz, asysta Akademii Młodych Biologów

Proponujemy obserwacje materii biologicznej od powierzchni organu, aż po wnętrze komórki, a także próbek środowiskowych. Zajęcia praktyczne obejmować będą pokaz pracy mikroskopu skaningowego najnowszej generacji i jego możliwości badawczych w biologii, medycynie i ochronie środowiska, a także w naszych projektach naukowych. Zapraszamy do obserwacji innych ciekawych obiektów dostarczonych przez uczestników zajęć w Laboratorium SEM, a także umożliwimy samodzielne wykonanie preparatu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma mikrofotografię z naszego mikroskopu.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr A-21 - Laboratorium Mikroskopii Skaningowej SEM-Lab

brak miejsc

Tak

18:00-18:45

Śląska Piramida czyli Gra Pozorów

Prowadzą: dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba, Katarzyna Radecka, Karolina Ryś, Łukasz Radosz

Zajęcia pozwolą w ciekawy sposób przybliżyć młodym naukowcom specyfikę nieplanowanych laboratoriów przyrody, gdzie rośliny i zwierzęta, często w ekstremalnych warunkach znajdują swoje miejsce. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi typami podłoży, gdzie żyją różne organizmy. Młodzi badacze wykonają również sami proste analizy fizyko-chemiczne gleb, jak również będą obserwować pod mikroskopem co kryje gleba.

od 8 lat

ul. Jagiellońska 28, piwnica, sala nr CS - 45, Wydziałowa Pracownia Glebowa

10

Tak

18:15-19:00

Świat mikro w skali makro

Prowadzą: mgr Barbara Franielczyk-Pietyra, mgr Agnieszka Nowińska

Masz ochotę zobaczyć jak wygląda rozdwojona końcówka włosa? A może interesuje Cię wygląd aparatu gębowego muchy, czy też odnóża owadów w dużym powiększeniu? Chcesz zobaczyć jak zbudowany jest układ scalony komputera? Te i wiele innych obiektów będziesz mógł zobaczyć w elektronowym mikroskopie skaningowym w Katedrze Zoologii. Największa zaleta? Szybkość działania! Preparaty nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, więc od razu oglądasz to co chcesz.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 102

brak miejsc

Tak

18:15-19:30

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz badanie podstawowych parametrów ludzkiego organizmu

Prowadzi: Krzysztof Chyżak

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Na fantomach każdy będzie mógł sprawdzić czy dobrze wykonuje resuscytację krążeniowo - oddechową. Ale zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy, musimy poznać podstawowe parametry ludzkiego organizmu, oraz nauczyć się ich mierzenia. Przy pomocy systemów komputerowych uczestnicy zajęć będą mogli zmierzyć sobie temperaturę, tętno, rytm serca, pojemność oddechową Te dwa ostatnie parametry, mają nie małe znaczenie przy udzielaniu pierwszej pomocy.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 222

brak miejsc

Tak

18:15-19:15

Co w trawie piszczy? Alarm dla lokalnej bioróżnorodności

Prowadzi: mgr Iwona Jastrzębska

Czym jest bioróżnorodność? Co jej zawdzięczamy oraz jak możemy ją chronić? Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z wybranymi, lokalnie występującymi zwierzętami i roślinami, dowiedzą się jak obserwować przyrodę oraz co można zrobić, by ją chronić.

od 10 do 13 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 121 (sala Rady Wydziału)

brak miejsc

Tak

18:15-19:00

Barwy bez granic

Prowadzą: dr Renata Kurtyka, dr Agnieszka Siemieniuk, dr Zbigniew Burdach, mgr Małgorzata Rudnicka, mgr Michał Ludynia

Uczestnicy zajęć poznają różnorodność barwników roślinnych, a przeprowadzając samodzielnie doświadczenia odkryją ich nieograniczone możliwości.

od 13 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr A-241

brak miejsc

Tak

18:30-19:00

Kosmiczne niedźwiadki

Prowadzą: dr hab. Izabela Poprawa, dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost-Roszkowska

Uczestnicy warsztatów poznają najbardziej wytrzymałego i najsilniejszego "niedźwiedzia" na świecie, który równocześnie jest kosmonautą.

uczniowie klas I-III SP

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 6

10

Nie

18:30-19:30

Między życiem, a śmiercią - lekcja survivalu z niesporczakami

Prowadzą: lic. Kamil Janelt, lic. Magdalena Domagała

Niesporczaki znane jako wodne niedźwiadki to niezwykłe zwierzęta, które dzięki swoim zdolnościom potrafią przetrwać w przestrzeni kosmicznej, temperatury od zera absolutnego do 150 st. Celsjusza, toksyny, próżnię, promieniowanie, a awet kompletny brak wody. Potrafią żyć 100 lat w stanie kryptobiozy i nie "zestarzeć" się ani o jeden dzień. Chcesz dowiedzieć się więcej wpadnij na warsztaty.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 11

brak miejsc

Tak

18:30-19:30

Życie i materia na krawędzi widzialności

Prowadzą: dr Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, dr Mariusz Kanturski

"Czy zastanawiałeś się jak małe są małe rzeczy? Jak zbudowany jest włos? Jakim okiem widzi mucha? Jakie stopy ma pszczoła i jakimi skrzydłami lata motyl?
To i wiele innych fascynujących rzeczy dowiesz się wkraczając do niesamowitego świata na granicy widzialności dla ludzkiego oka."

od 12 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 215

brak miejsc

Tak

18:30-19:00

Niezłe Ziółka

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna o ziołach i zwierzętach “zagrodowych”. Sensoryczne rozpoznawanie ziół. Warsztat manualny - tworzenie woreczków z suszem lawendowym lub ucieranie soli z ziołami w moździerzu – gotowy produkt uczestnicy zabierają ze sobą (bonus za warsztat na zapisy). Rozpoznawanie jaj różnych gatunków ptaków hodowanych w gospodarstwach.

od 6 do 13 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 26

2 z 15

Tak

18:30-19:00

Teoria wybuchu

Prowadzą: dr Daniel Wasilkowski, mgr Dorota Domaradzka, mgr Ariel Marchlewicz, mgr Joanna Żur, mgr Justyna Michalska, mgr Anna Dzionek

Wybuch, który w wielu przypadkach sieje zniszczenie, może być także początkiem czegoś pięknego. U nas będziesz mieć okazję poprosić do tańca płomienie i ujarzmić pioruny. Jeżeli chcesz się przekonać, jak się palą metale lub co powstaje w wyniku wybuchu różnych substancji przyjdź do nas na niezwykły pokaz!

8 do 12 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr A-118

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Jak zobaczyć życie?

Prowadzą: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, dr Izabela Potocka, dr Justyna Wróbel-Marek, mgr Katarzyna Sala, mgr Robert Gawecki, mgr Anna Milewska-Hendel, mgr Kamila Godel

Uczestnicy warsztatów samodzielnie przygotują preparaty i "szukają życia" wykorzystując mikroskop świetlny.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sale: B-17, B-09

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Życie roślin w szklanej kapsule

Prowadzi: dr Barbara Wójcikowska

W ramach zajęć będzie można zapoznać się z hodowlą roślin w warunkach sterylnych i metodami ich masowego rozmnażania. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pod mikroskopami stereoskopowymi różne rodzaje roślinnych kultur jakie prowadzi się w Katedrze Genetyki.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro; sala A-213

1 z 10

Tak

18:45-19:15

Ekspansywne oraz zanikające i rzadkie gatunki owadów - przyczyny

Prowadzi: dr Malrcin Walczak

Warsztaty z młodzieżą szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podczas warsztatów zostaną przedstawione najbardziej znane gatunki ekspansywnych owadów i przyczyny tego zjawiska. Z drugiej strony pokazane będą również gatunki owadów wrażliwych na działalność człowieka i zanikające na wielu obszarach. na końcu zajęć będzie czas na podsumowanie w charakterze zysków i strat z punktu widzenia człowieka

od 10 do 14 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 204

brak miejsc

Tak

18:45-19:45

Przetrwać zimę – czyli jak rośliny przystosowują się do niskich temperatur

Prowadzą: mgr Joanna Łusińska, mgr Aleksandra Skalska, mgr Magdalena Senderowicz

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie przystosowania w budowie anatomicznej pozwalają roślinom na przetrwanie zimy. Będzie możliwość przyjrzenia się wybranym organom roślinnym na preparatach mikroskopowych.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, III piętro, sala nr C-332

brak miejsc

Tak

18:45-19:45

Podział jądra komórkowego oczami cytogenetyka – o mitozie i jej zaburzeniach

Prowadzą: mgr Arita Kuś, mgr Joanna Jaśkowiak, mgr Karolina Zubrzycka

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak dzieli się jądro komórkowe, jakie są etapy podziału mitotycznego oraz jak niektóre substancje chemiczne wpływają na jego przebieg. W ramach zajęć uczestnicy zaobserwują poszczególne etapy mitozy zarówno w mikroskopie świetlnym, jak i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, III piętro, sala nr A-330

brak miejsc

Tak

19:00-19:45

Nocne wędrówki elektronów

Prowadzą: dr Karol Małota, mgr Magdalena Kowalska

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami przygotowania materiału do analizy w transmisyjnym mikroskopie elektronowych oraz z zasadami jego działania. Ćwiczenia te będą również okazją do obserwacji, zarówno komórek roślinnych, jak i zwierzęcych w TEM oraz do zapoznania się z ultrastrukturą tych komórek.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 033

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Jak to robią zwierzęta, czyli embriologia zwierząt w pigułce

Prowadzą: mgr Karolina Kamińska, mgr Angelika Marchewka, mgr Mateusz Hermyt, mgr Paweł Kaczmarek

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć na preparatach histologicznych i nie tylko, różne etapy rozwoju zwierząt (plemniki, komórki jajowe, bruzdkujące jaja, zarodki kury itp.)

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 011/012

brak miejsc

Tak

19:00-19:45

Zwierzęta w liczbach

Prowadzą: Artur Taszakowski, Natalia Kaszyca

Gry i zabawy dydaktyczne dotyczące ekstremalnych wymiarów, zachowań i środowiska życia zwierząt.

od 9 do 13 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 207

4 z 12

Tak

19:00-19:30

Na krawędzi magii i nauki

Prowadzą: mgr Weronika Wojnar, mgr Iga Bicz, dr Sławomir Dudek

Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z licznymi barwnymi reakcjami chemicznymi - zbadać odczyn chemiczny z pomocą wyciągów roślinnych (np. z czerwonej kapusty), przeprowadzić reakcje utleniania i redukcji z wykorzystaniem cukrów i barwników spożywczych, jak również sprawdzić, jak zachowują się liofilizowane drożdże pod wpływem wody utlenionej. A to nie wszystko…

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-43

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Coraz głębiej do wnętrza materii – elektronowy mikroskop skaningowy w akcji

Prowadzą: dr Jagna Karcz, asysta Akademii Młodych Biologów

Proponujemy obserwacje materii biologicznej od powierzchni organu, aż po wnętrze komórki, a także próbek środowiskowych. Zajęcia praktyczne obejmować będą pokaz pracy mikroskopu skaningowego najnowszej generacji i jego możliwości badawczych w biologii, medycynie i ochronie środowiska, a także w naszych projektach naukowych. Zapraszamy do obserwacji innych ciekawych obiektów dostarczonych przez uczestników zajęć w Laboratorium SEM, a także umożliwimy samodzielne wykonanie preparatu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma mikrofotografię z naszego mikroskopu.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr A-21 - Laboratorium Mikroskopii Skaningowej SEM-Lab

brak miejsc

Tak

19:00-19:45

Śląska Piramida czyli Gra Pozorów

Prowadzą: dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba, Katarzyna Radecka, Karolina Ryś, Łukasz Radosz

Zajęcia pozwolą w ciekawy sposób przybliżyć młodym naukowcom specyfikę nieplanowanych laboratoriów przyrody, gdzie rośliny i zwierzęta, często w ekstremalnych warunkach znajdują swoje miejsce. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi typami podłoży, gdzie żyją różne organizmy. Młodzi badacze wykonają również sami proste analizy fizyko-chemiczne gleb, jak również będą obserwować pod mikroskopem co kryje gleba.

od 8 lat

ul. Jagiellońska 28, piwnica, sala nr CS - 45, Wydziałowa Pracownia Glebowa

brak miejsc

Tak

19:15-20:00

Świat mikro w skali makro

Prowadzą: mgr Barbara Franielczyk-Pietyra, mgr Agnieszka Nowińska

Masz ochotę zobaczyć jak wygląda rozdwojona końcówka włosa? A może interesuje Cię wygląd aparatu gębowego muchy, czy też odnóża owadów w dużym powiększeniu? Chcesz zobaczyć jak zbudowany jest układ scalony komputera? Te i wiele innych obiektów będziesz mógł zobaczyć w elektronowym mikroskopie skaningowym w Katedrze Zoologii. Największa zaleta? Szybkość działania! Preparaty nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, więc od razu oglądasz to co chcesz.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 102

brak miejsc

Tak

19:15-19:45

Niezłe Ziółka

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna o ziołach i zwierzętach “zagrodowych”. Sensoryczne rozpoznawanie ziół. Warsztat manualny - tworzenie woreczków z suszem lawendowym lub ucieranie soli z ziołami w moździerzu – gotowy produkt uczestnicy zabierają ze sobą (bonus za warsztat na zapisy). Rozpoznawanie jaj różnych gatunków ptaków hodowanych w gospodarstwach.

od 6 do 13 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 26

brak miejsc

Tak

19:15-20:00

Barwy bez granic

Prowadzą: dr Renata Kurtyka, dr Agnieszka Siemieniuk, dr Zbigniew Burdach, mgr Małgorzata Rudnicka, mgr Michał Ludynia

Uczestnicy zajęć poznają różnorodność barwników roślinnych, a przeprowadzając samodzielnie doświadczenia odkryją ich nieograniczone możliwości.

od 13 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr A-241

brak miejsc

Tak

19:30-20:00

Kosmiczne niedźwiadki

Prowadzą: dr hab. Izabela Poprawa, dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost-Roszkowska

Uczestnicy warsztatów poznają najbardziej wytrzymałego i najsilniejszego "niedźwiedzia" na świecie, który równocześnie jest kosmonautą.

uczniowie klas I-III SP

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 6

10

Nie

19:30-20:00

Ekspansywne oraz zanikające i rzadkie gatunki owadów - przyczyny

Prowadzi: dr Malrcin Walczak

Warsztaty z młodzieżą szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podczas warsztatów zostaną przedstawione najbardziej znane gatunki ekspansywnych owadów i przyczyny tego zjawiska. Z drugiej strony pokazane będą również gatunki owadów wrażliwych na działalność człowieka i zanikające na wielu obszarach. na końcu zajęć będzie czas na podsumowanie w charakterze zysków i strat z punktu widzenia człowieka

od 10 do 14 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 204

brak miejsc

Tak

19:30-20:00

Teoria wybuchu

Prowadzą: dr Daniel Wasilkowski, mgr Dorota Domaradzka, mgr Ariel Marchlewicz, mgr Joanna Żur, mgr Justyna Michalska, mgr Anna Dzionek

Wybuch, który w wielu przypadkach sieje zniszczenie, może być także początkiem czegoś pięknego. U nas będziesz mieć okazję poprosić do tańca płomienie i ujarzmić pioruny. Jeżeli chcesz się przekonać, jak się palą metale lub co powstaje w wyniku wybuchu różnych substancji przyjdź do nas na niezwykły pokaz!

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr A-118

brak miejsc

Tak

19:30-20:15

Jak zobaczyć życie?

Prowadzą: prof. dr hab. Ewa Kurczyńska, dr Izabela Potocka, dr Justyna Wróbel-Marek, mgr Katarzyna Sala, mgr Robert Gawecki, mgr Anna Milewska-Hendel, mgr Kamila Godel

Uczestnicy warsztatów samodzielnie przygotują preparaty i "szukają życia" wykorzystując mikroskop świetlny.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sale: B-17, B-09

2 z 12

Tak

19:30-20:15

Życie roślin w szklanej kapsule

Prowadzi: dr Barbara Wójcikowska

W ramach zajęć będzie można zapoznać się z hodowlą roślin w warunkach sterylnych i metodami ich masowego rozmnażania. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pod mikroskopami stereoskopowymi różne rodzaje roślinnych kultur jakie prowadzi się w Katedrze Genetyki.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro; sala A-213

4 z 10

Tak

19:45-21:00

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz badanie podstawowych parametrów ludzkiego organizmu

Prowadzi: Krzysztof Chyżak

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli nauczyć się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Na fantomach każdy będzie mógł sprawdzić czy dobrze wykonuje resuscytację krążeniowo - oddechową. Ale zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy, musimy poznać podstawowe parametry ludzkiego organizmu, oraz nauczyć się ich mierzenia. Przy pomocy systemów komputerowych uczestnicy zajęć będą mogli zmierzyć sobie temperaturę, tętno, rytm serca, pojemność oddechową Te dwa ostatnie parametry, mają nie małe znaczenie przy udzielaniu pierwszej pomocy.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 222

brak miejsc

Tak

20:00-20:45

Nocne wędrówki elektronów

Prowadzą: dr Karol Małota, mgr Magdalena Kowalska

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami przygotowania materiału do analizy w transmisyjnym mikroskopie elektronowych oraz z zasadami jego działania. Ćwiczenia te będą również okazją do obserwacji, zarówno komórek roślinnych, jak i zwierzęcych w TEM oraz do zapoznania się z ultrastrukturą tych komórek.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 033

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Jak to robią zwierzęta, czyli embriologia zwierząt w pigułce

Prowadzą: mgr Karolina Kamińska, mgr Angelika Marchewka, mgr Mateusz Hermyt, mgr Paweł Kaczmarek

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję obejrzeć na preparatach histologicznych i nie tylko, różne etapy rozwoju zwierząt (plemniki, komórki jajowe, bruzdkujące jaja, zarodki kury itp.)

od 12 lat

ul. Bankowa 9, niski parter, sala nr 011/012

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Między życiem, a śmiercią - lekcja survivalu z niesporczakami

Prowadzą: lic. Kamil Janelt, lic. Magdalena Domagała

Niesporczaki znane jako wodne niedźwiadki to niezwykłe zwierzęta, które dzięki swoim zdolnościom potrafią przetrwać w przestrzeni kosmicznej, temperatury od zera absolutnego do 150 st. Celsjusza, toksyny, próżnię, promieniowanie, a awet kompletny brak wody. Potrafią żyć 100 lat w stanie kryptobiozy i nie "zestarzeć" się ani o jeden dzień. Chcesz dowiedzieć się więcej wpadnij na warsztaty.

od 12 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 11

1 z 10

Tak

20:00-20:30

Niezłe Ziółka

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna o ziołach i zwierzętach “zagrodowych”. Sensoryczne rozpoznawanie ziół. Warsztat manualny - tworzenie woreczków z suszem lawendowym lub ucieranie soli z ziołami w moździerzu – gotowy produkt uczestnicy zabierają ze sobą (bonus za warsztat na zapisy). Rozpoznawanie jaj różnych gatunków ptaków hodowanych w gospodarstwach.

od 6 do 13 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 26

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Przetrwać zimę – czyli jak rośliny przystosowują się do niskich temperatur

Prowadzą: mgr Joanna Łusińska, mgr Aleksandra Skalska, mgr Magdalena Senderowicz

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie przystosowania w budowie anatomicznej pozwalają roślinom na przetrwanie zimy. Będzie możliwość przyjrzenia się wybranym organom roślinnym na preparatach mikroskopowych.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, III piętro, sala nr C-332

12

Tak

20:00-21:00

Podział jądra komórkowego oczami cytogenetyka – o mitozie i jej zaburzeniach

Prowadzą: mgr Arita Kuś, mgr Joanna Jaśkowiak, mgr Karolina Zubrzycka

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak dzieli się jądro komórkowe, jakie są etapy podziału mitotycznego oraz jak niektóre substancje chemiczne wpływają na jego przebieg. W ramach zajęć uczestnicy zaobserwują poszczególne etapy mitozy zarówno w mikroskopie świetlnym, jak i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, III piętro, sala nr A-330

brak miejsc

Tak

20:00-20:30

Na krawędzi magii i nauki

Prowadzą: mgr Weronika Wojnar, mgr Iga Bicz, dr Sławomir Dudek

Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z licznymi barwnymi reakcjami chemicznymi - zbadać odczyn chemiczny z pomocą wyciągów roślinnych (np. z czerwonej kapusty), przeprowadzić reakcje utleniania i redukcji z wykorzystaniem cukrów i barwników spożywczych, jak również sprawdzić, jak zachowują się liofilizowane drożdże pod wpływem wody utlenionej. A to nie wszystko…

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-43

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Coraz głębiej do wnętrza materii – elektronowy mikroskop skaningowy w akcji

Prowadzą: dr Jagna Karcz, asysta Akademii Młodych Biologów

Proponujemy obserwacje materii biologicznej od powierzchni organu, aż po wnętrze komórki, a także próbek środowiskowych. Zajęcia praktyczne obejmować będą pokaz pracy mikroskopu skaningowego najnowszej generacji i jego możliwości badawczych w biologii, medycynie i ochronie środowiska, a także w naszych projektach naukowych. Zapraszamy do obserwacji innych ciekawych obiektów dostarczonych przez uczestników zajęć w Laboratorium SEM, a także umożliwimy samodzielne wykonanie preparatu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma mikrofotografię z naszego mikroskopu.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr A-21 - Laboratorium Mikroskopii Skaningowej SEM-Lab

brak miejsc

Tak

20:15-21:00

Świat mikro w skali makro

Prowadzą: mgr Barbara Franielczyk-Pietyra, mgr Agnieszka Nowińska

Masz ochotę zobaczyć jak wygląda rozdwojona końcówka włosa? A może interesuje Cię wygląd aparatu gębowego muchy, czy też odnóża owadów w dużym powiększeniu? Chcesz zobaczyć jak zbudowany jest układ scalony komputera? Te i wiele innych obiektów będziesz mógł zobaczyć w elektronowym mikroskopie skaningowym w Katedrze Zoologii. Największa zaleta? Szybkość działania! Preparaty nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, więc od razu oglądasz to co chcesz.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 102

brak miejsc

Tak

20:15-21:00

Barwy bez granic

Prowadzą: dr Renata Kurtyka, dr Agnieszka Siemieniuk, dr Zbigniew Burdach, mgr Małgorzata Rudnicka, mgr Michał Ludynia

Uczestnicy zajęć poznają różnorodność barwników roślinnych, a przeprowadzając samodzielnie doświadczenia odkryją ich nieograniczone możliwości.

od 13 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr A-241

brak miejsc

Tak

20:30-21:15

Życie roślin w szklanej kapsule

Prowadzi: dr Barbara Wójcikowska

W ramach zajęć będzie można zapoznać się z hodowlą roślin w warunkach sterylnych i metodami ich masowego rozmnażania. Uczestnicy będą mogli zobaczyć pod mikroskopami stereoskopowymi różne rodzaje roślinnych kultur jakie prowadzi się w Katedrze Genetyki.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro; sala A-213

2 z 10

Tak

20:45-21:15

Niezłe Ziółka

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Kilkuminutowa prezentacja multimedialna o ziołach i zwierzętach “zagrodowych”. Sensoryczne rozpoznawanie ziół. Warsztat manualny - tworzenie woreczków z suszem lawendowym lub ucieranie soli z ziołami w moździerzu – gotowy produkt uczestnicy zabierają ze sobą (bonus za warsztat na zapisy). Rozpoznawanie jaj różnych gatunków ptaków hodowanych w gospodarstwach.

od 6 do 13 lat

ul. Bankowa 9, I piętro, sala nr 26

brak miejsc

Tak

21:00-21:30

Na krawędzi magii i nauki

Prowadzą: mgr Weronika Wojnar, mgr Iga Bicz, dr Sławomir Dudek

Uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z licznymi barwnymi reakcjami chemicznymi - zbadać odczyn chemiczny z pomocą wyciągów roślinnych (np. z czerwonej kapusty), przeprowadzić reakcje utleniania i redukcji z wykorzystaniem cukrów i barwników spożywczych, jak również sprawdzić, jak zachowują się liofilizowane drożdże pod wpływem wody utlenionej. A to nie wszystko…

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr C-43

brak miejsc

Tak

21:00-22:00

Coraz głębiej do wnętrza materii – elektronowy mikroskop skaningowy w akcji

Prowadzą: dr Jagna Karcz, asysta Akademii Młodych Biologów

Proponujemy obserwacje materii biologicznej od powierzchni organu, aż po wnętrze komórki, a także próbek środowiskowych. Zajęcia praktyczne obejmować będą pokaz pracy mikroskopu skaningowego najnowszej generacji i jego możliwości badawczych w biologii, medycynie i ochronie środowiska, a także w naszych projektach naukowych. Zapraszamy do obserwacji innych ciekawych obiektów dostarczonych przez uczestników zajęć w Laboratorium SEM, a także umożliwimy samodzielne wykonanie preparatu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma mikrofotografię z naszego mikroskopu.

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr A-21 - Laboratorium Mikroskopii Skaningowej SEM-Lab

brak miejsc

Tak

 LABORATORIA


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

15:00-16:30

Plazmoliza jako koniec życia komórki?

Prowadzą: mgr Joanna Śróbka, dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka

Zajęcia polegają na przeprowadzeniu reakcji plazmolizy oraz jej obserwacji i dyskusji na temat obserwacji.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr B-17

1 z 15

Tak

17:00-18:00

Barwne oblicze tkanek, czyli laboratorium histochemika

Prowadzą: dr Anna Urbisz, dr Łukasz Chajec, mgr Szymon Gorgoń, mgr Natalia Jarosz

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie wykonać proste barwienia histologiczne tkanek zwierzęcych, które później zostaną poddane analizie w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 5

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Otwieramy serce przed Tobą

Prowadzi: mgr inż. Piotr Sindera

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję serca, łudząco przypominającego serce ludzkie. Okazja zapoznania się z anatomią serca ssaka, wsadzenia palca w aortę, dotknięcia i wypreparowania zastawek.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 320

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Spójrzmy prawdzie w oczy. Co to rogówka, twardówka, czy oko w środku jest przeźroczyste?

Prowadzi: mgr Monika Stalmach

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję oka, dotknąć wypreparowanej rogówki, zobaczyć jak działa oko łudząco przypominające ludzkie.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 318

brak miejsc

Tak

17:00-18:30

Fascynujący świat fraktali

Prowadzą: mgr Joanna Śróbka, dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka

Przeprowadzenie reakcji Biełousowa-Żabotyńskiego wraz z objaśnieniem i związku reakcji z fraktalami.

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr B-107

10 z 15

Tak

18:00-19:00

Barwne oblicze tkanek, czyli laboratorium histochemika

Prowadzą: dr Anna Urbisz, dr Łukasz Chajec, mgr Szymon Gorgoń, mgr Natalia Jarosz

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie wykonać proste barwienia histologiczne tkanek zwierzęcych, które później zostaną poddane analizie w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 5

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Otwieramy serce przed Tobą

Prowadzi: mgr inż. Piotr Sindera

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję serca, łudząco przypominającego serce ludzkie. Okazja zapoznania się z anatomią serca ssaka, wsadzenia palca w aortę, dotknięcia i wypreparowania zastawek.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 320

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Spójrzmy prawdzie w oczy. Co to rogówka, twardówka, czy oko w środku jest przeźroczyste?

Prowadzi: mgr Monika Stalmach

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję oka, dotknąć wypreparowanej rogówki, zobaczyć jak działa oko łudząco przypominające ludzkie.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 318

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Jak zostać mikrobiologiem w domu?

Prowadzą: mgr Kinga Bondarczuk, mgr Sławomir Borymski, dr Sławomir Sułowicz

Domowa mikrobiologia - uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami stosowanymi w hodowli mikroorganizmów z wykorzystaniem substancji i narzędzi dostępnych w każdym domu. Stwórz własne laboratorium mikrobiologiczne!

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr B-112

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Barwne oblicze tkanek, czyli laboratorium histochemika

Prowadzą: dr Anna Urbisz, dr Łukasz Chajec, mgr Szymon Gorgoń, mgr Natalia Jarosz

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie wykonać proste barwienia histologiczne tkanek zwierzęcych, które później zostaną poddane analizie w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 5

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Otwieramy serce przed Tobą

Prowadzi: mgr inż. Piotr Sindera

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję serca, łudząco przypominającego serce ludzkie. Okazja zapoznania się z anatomią serca ssaka, wsadzenia palca w aortę, dotknięcia i wypreparowania zastawek.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 320

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Spójrzmy prawdzie w oczy. Co to rogówka, twardówka, czy oko w środku jest przeźroczyste?

Prowadzi: mgr Monika Stalmach

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję oka, dotknąć wypreparowanej rogówki, zobaczyć jak działa oko łudząco przypominające ludzkie.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 318

brak miejsc

Tak

19:00-19:45

Komórka bez ściany, czyli protoplast pod lupą

Prowadzą: mgr Joanna Morończyk, mgr Monika Gajecka

Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy strukturą komórki roślinnej. Celem zajęć będzie izolacja protoplastów (komórek roślinnych pozbawionych ściany komórkowej) z liści modelowej rośliny wykorzystywanej w badaniach - Arabidopsis oraz obserwacje mikroskopowe. Dla aktywnych Uczestników przewidziane nagrody.

od 15 lat

ul. Jagiellońksa 28, II piętro, sala nr B-210

brak miejsc

Tak

19:30-20:15

Życie na krawędzi słoika

Prowadzą: dr Anna Markowicz, dr Magdalena Pacwa-Płociniczak, mgr Monika Rajtor

Zostań detektywem i zidentyfikuj prawdziwą kiszonkę! Odkryj życie w jogurcie i znajdź odpowiedzialnych za zakiszenie ogórka! Mikroskop i biureta pozwolą Ci rozwikłać tę zagadkę...

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr A-41

brak miejsc

Tak

19:30-20:15

Jak zostać mikrobiologiem w domu?

Prowadzą: mgr Kinga Bondarczuk, mgr Sławomir Borymski, dr Sławomir Sułowicz

Domowa mikrobiologia - uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami stosowanymi w hodowli mikroorganizmów z wykorzystaniem substancji i narzędzi dostępnych w każdym domu. Stwórz własne laboratorium mikrobiologiczne!

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr B-112

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Barwne oblicze tkanek, czyli laboratorium histochemika

Prowadzą: dr Anna Urbisz, dr Łukasz Chajec, mgr Szymon Gorgoń, mgr Natalia Jarosz

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie wykonać proste barwienia histologiczne tkanek zwierzęcych, które później zostaną poddane analizie w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym.

od 15 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 5

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Otwieramy serce przed Tobą

Prowadzi: mgr inż. Piotr Sindera

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję serca, łudząco przypominającego serce ludzkie. Okazja zapoznania się z anatomią serca ssaka, wsadzenia palca w aortę, dotknięcia i wypreparowania zastawek.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 320

brak miejsc

Tak

20:00-21:00

Spójrzmy prawdzie w oczy. Co to rogówka, twardówka, czy oko w środku jest przeźroczyste?

Prowadzi: mgr Monika Stalmach

Uczestnicy będą mogli zobaczyć sekcję oka, dotknąć wypreparowanej rogówki, zobaczyć jak działa oko łudząco przypominające ludzkie.

od 14 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 318

brak miejsc

Tak

20:00-20:45

Komórka bez ściany, czyli protoplast pod lupą

Prowadzą: mgr Joanna Morończyk, mgr Monika Gajecka

Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy strukturą komórki roślinnej. Celem zajęć będzie izolacja protoplastów (komórek roślinnych pozbawionych ściany komórkowej) z liści modelowej rośliny wykorzystywanej w badaniach - Arabidopsis oraz obserwacje mikroskopowe. Dla aktywnych Uczestników przewidziane nagrody.

od 15 lat

ul. Jagiellońksa 28, II piętro, sala nr B-210

brak miejsc

Tak

20:30-21:15

Życie na krawędzi słoika

Prowadzą: dr Anna Markowicz, dr Magdalena Pacwa-Płociniczak, mgr Monika Rajtor

Zostań detektywem i zidentyfikuj prawdziwą kiszonkę! Odkryj życie w jogurcie i znajdź odpowiedzialnych za zakiszenie ogórka! Mikroskop i biureta pozwolą Ci rozwikłać tę zagadkę...

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, parter, sala nr A-41

brak miejsc

Tak

20:30-21:15

Jak zostać mikrobiologiem w domu?

Prowadzą: mgr Kinga Bondarczuk, mgr Sławomir Borymski, dr Sławomir Sułowicz

Domowa mikrobiologia - uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami stosowanymi w hodowli mikroorganizmów z wykorzystaniem substancji i narzędzi dostępnych w każdym domu. Stwórz własne laboratorium mikrobiologiczne!

od 12 lat

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr B-112

brak miejsc

Tak

 WYSTAWY


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-22:00

Kotiki. Życie na krawędzi

Prowadzi: dr hab. Alina Kafel

Wystawa

b/o

ul. Bankowa 9, III piętro, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

16:00-17:00

Zajęcia w zielniku w Chorzowie

Prowadzą: prof. dr hab. Adam Rostański, dr Izabela Gerold-Śmietańska

Możliwość zapoznania się z ciekawymi okazami roślin zgromadzonymi w zielniku.

b/o

Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Zielnik Naukowy, ul. 75go Pułku Piechoty 1, Chorzów

brak miejsc

Tak

16:30-21:30

Wystawa piór i fotografii

Prowadzą: dr hab. Izabella Franiel, dr Sabina Cieśla-Nobis, mgr Maciej Frądczak

Na wystawie zaprezentowana zostanie kolekcja piór ptaków eksponowanych w śląskim zoo. Równolegle wyeksponowane zostaną fotografie gatunków z kolekcji zoo, zagrożonych w naturze.

b/o

ul. Bankowa 9, II piętro, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

16:30-18:00

Ekosystem na krawędzi

Prowadzi: mgr Damian Matynia

Prezentacja multimedialna, dzięki której uczestnicy odbędą wirtualną podróż do lasu, różnych jego stref i warstw, zapoznają się z jego funkcjonowaniem, poznają odgłosy jego mieszkańców.

od 7 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B-204

3 z 25

Tak

18:00-19:30

Ekosystem na krawędzi

Prowadzi: mgr Damian Matynia

Prezentacja multimedialna, dzięki której uczestnicy odbędą wirtualną podróż do lasu, różnych jego stref i warstw, zapoznają się z jego funkcjonowaniem, poznają odgłosy jego mieszkańców.

od 7 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B-204

15 z 25

Tak

 KONKURSY I QUIZY


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:00-17:00

Jak żyć, Matko Naturo? Ekstremalnie!

Prowadzą: Karolina Krzyżowska, Wiktoria Velasquez, Patrycja Ledwoń

"Wszyscy wiemy, że kukułka podrzuca jajka obcym, ale które zwierzę żyje z
kradzieży a które jest....dilerem narkotyków? Poznaj najbardziej radykalne
style życia zwierząt i przystosowania do skrajnych warunków. Wiesz, ile
jest w stanie znieść karaluch, kto zamarza na zimę a kto przeżyje w
przestrzeni komicznej? Przyjdź pochwalić się wiedzą albo zgaduj w ciemno."

od 13 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 27

20

Nie

16:00-17:00

Najrzadsze zwierzęta świata

Prowadzą: Dominika Żebracka, Aleksandra Bilska, Agnieszka Śmiech, Adrian Masłowski

Poznaj najbardziej nieuchwytne zwierzęta świata i sprawdź swoją wiedzę. Konkurs zespołowy - do wyboru pytania łatwe i trudne.

b/o

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 214

20

Nie

16:00-17:00

Na skraju jutra

Prowadzą: Aleksandra Bilska, Aleksandra Wyglenda, Joanna Zygała

Bezpieczeństwo w naszym życiu to rzecz normalna, natomiast w świecie zwierząt taka instytucja jak policja nie istnieje, a zabójstwa nawet z ręki człowieka sa dosyć częste. Dlatego ważna jest wiedza jak dobrze je chronić przed nami samymi i by każdy kolejny dzień nie był tym ostatnim.

od 13 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 216

15

Nie

16:30-17:15

Mali giganci wśród owadów

Prowadzą: mgr Agnieszka Szyszka, mgr Barbara Ziemer, mgr Łukasz Fuglewicz, mgr Sylwia Prusko, Aleksandra Milachowska

To zaproszenie do wielkoformatowej gry, której tematem przewodnim będą owady - superbohaterowie najbardziej ekstremalnych środowisk. Uczestnicy podzieleni na drużyny będą walczyć o zwycięstwo biorąc udział w różnych konkurencjach.

od 7 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B-206

brak miejsc

Tak

17:00-17:30

Kształty w cieniu

Prowadzą: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek, mgr Małgorzata Morenc, mgr Marta Dziewięcka

Quiz skierowany do najmłodszych uczestników, w którym wykazać będą musieli się spostrzegawczością, refleksem, oraz umiejętnością rozpoznawania kształtów zwierząt oraz narządów.

do 9 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 304

1 z 15

Tak

17:00-21:00

Rój

Prowadzi: mgr Monika Stalmach

Gra dydaktyczna - wolne granie

b/o

ul. Bankowa 9, III piętro, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

17:00-17:50

Gra logiczna

Prowadzą: mgr Agata Bednarek, mgr Marta Sawadro

Spowite mrokiem, opuszczone laboratorium, wydaje się o wiele ciekawszym miejscem niż pełne ludzi korytarze Uniwersytetu. Jednak wchodząc głębiej czujesz się tak jakby ktoś cię obserwował… Może to jakieś zapomniane i porzucone przez naukowców zwierzęta? Jednak, gdy chcesz wyjść drzwi nagle zatrzaskują się! Zupełnie jakby ktoś chciał Cię zatrzymać w nim na zawsze… Twoją jedyną szansą na ucieczkę jest rozwiązanie zagadki opuszczonego laboratorium.

od 16 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 311

brak miejsc

Tak

17:00-18:00

Jak żyć, Matko Naturo? Ekstremalnie!

Prowadzą: Karolina Krzyżowska, Wiktoria Velasquez, Patrycja Ledwoń

"Wszyscy wiemy, że kukułka podrzuca jajka obcym, ale które zwierzę żyje z
kradzieży a które jest....dilerem narkotyków? Poznaj najbardziej radykalne
style życia zwierząt i przystosowania do skrajnych warunków. Wiesz, ile
jest w stanie znieść karaluch, kto zamarza na zimę a kto przeżyje w
przestrzeni komicznej? Przyjdź pochwalić się wiedzą albo zgaduj w ciemno."

od 13 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 27

20

Nie

17:00-18:00

Najrzadsze zwierzęta świata

Prowadzą: Dominika Żebracka, Aleksandra Bilska, Agnieszka Śmiech, Adrian Masłowski

Poznaj najbardziej nieuchwytne zwierzęta świata i sprawdź swoją wiedzę. Konkurs zespołowy - do wyboru pytania łatwe i trudne.

b/o

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 214

20

Nie

17:00-18:00

Na skraju jutra

Prowadzą: Aleksandra Bilska, Aleksandra Wyglenda, Joanna Zygała

Bezpieczeństwo w naszym życiu to rzecz normalna, natomiast w świecie zwierząt taka instytucja jak policja nie istnieje, a zabójstwa nawet z ręki człowieka sa dosyć częste. Dlatego ważna jest wiedza jak dobrze je chronić przed nami samymi i by każdy kolejny dzień nie był tym ostatnim.

od 13 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 216

15

Nie

17:00-19:00

PlastUŚ

Prowadzą: mgr Paulina Biniecka, lic. Michalina Chodór, magistranci Katedry Mikrobiologii

Uczestnicy konkursu będą mogli spróbować swoich sił w konkurencjach zręcznościowych polegających na nietypowym wykorzystaniu elementów wyposażenia laboratorium mikrobiologicznego.

b/o

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr A-34

Bez ograniczeń

Nie

17:30-21:30

Dąb Bartek też był kiedyś mały, czyli co wiesz o siewkach – quiz, gry i łamigłówki

Prowadzą: mgr Dariusz Kozik, mgr Magdalena Kubiak, mgr Wojciech Zarzycki

Zapraszamy wszystkich ciekawych świata roślin, tych młodszych i tych starszych, na opowieść o tym, jak wygląda „dzieciństwo” drzew. Poprzez quizy, gry i łamigłówki uczestnicy nauczą się rozpoznawać siewki, dowiedzą się czego potrzebują młode rośliny aby móc przetrwać i rosnąć w różnych warunkach środowiskowych oraz jak ważną rolę pełnią młode osobniki w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych i jakie znajdują zastosowanie w ochronie przyrody.

b/o

ul. Jagiellońska 28, I piętro, sala nr B-110/korytarz

Bez ograniczeń

Nie

17:30-18:00

Na krawędzi nauki i zagadki

Prowadzą: mgr Anna Wójcik, mgr Urszula Nowakowska

Rozwiąż zagadki i sprawdź swoją wiedzę. Sprostaj temu zadaniu w 15 min i wydostań się z laboratorium szalonego naukowca, a zostaniesz nagrodzony!

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr C-244

4 z 8

Tak

17:30-18:15

Mali giganci wśród owadów

Prowadzą: mgr Agnieszka Szyszka, mgr Barbara Ziemer, mgr Łukasz Fuglewicz, mgr Sylwia Prusko, Aleksandra Milachowska

To zaproszenie do wielkoformatowej gry, której tematem przewodnim będą owady - superbohaterowie najbardziej ekstremalnych środowisk. Uczestnicy podzieleni na drużyny będą walczyć o zwycięstwo biorąc udział w różnych konkurencjach.

od 7 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B-206

brak miejsc

Tak

17:45-18:15

Kształty w cieniu

Prowadzą: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek, mgr Małgorzata Morenc, mgr Marta Dziewięcka

Quiz skierowany do najmłodszych uczestników, w którym wykazać będą musieli się spostrzegawczością, refleksem, oraz umiejętnością rozpoznawania kształtów zwierząt oraz narządów.

do 9 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 304

brak miejsc

Tak

18:00-18:50

Gra logiczna

Prowadzą: mgr Agata Bednarek, mgr Marta Sawadro

Spowite mrokiem, opuszczone laboratorium, wydaje się o wiele ciekawszym miejscem niż pełne ludzi korytarze Uniwersytetu. Jednak wchodząc głębiej czujesz się tak jakby ktoś cię obserwował… Może to jakieś zapomniane i porzucone przez naukowców zwierzęta? Jednak, gdy chcesz wyjść drzwi nagle zatrzaskują się! Zupełnie jakby ktoś chciał Cię zatrzymać w nim na zawsze… Twoją jedyną szansą na ucieczkę jest rozwiązanie zagadki opuszczonego laboratorium.

od 16 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 311

brak miejsc

Tak

18:00-19:00

Jak żyć, Matko Naturo? Ekstremalnie!

Prowadzą: Karolina Krzyżowska, Wiktoria Velasquez, Patrycja Ledwoń

"Wszyscy wiemy, że kukułka podrzuca jajka obcym, ale które zwierzę żyje z
kradzieży a które jest....dilerem narkotyków? Poznaj najbardziej radykalne
style życia zwierząt i przystosowania do skrajnych warunków. Wiesz, ile
jest w stanie znieść karaluch, kto zamarza na zimę a kto przeżyje w
przestrzeni komicznej? Przyjdź pochwalić się wiedzą albo zgaduj w ciemno."

od 13 lat

ul. Bankowa 9, parter, sala nr 27

20

Nie

18:00-19:00

Najrzadsze zwierzęta świata

Prowadzą: Dominika Żebracka, Aleksandra Bilska, Agnieszka Śmiech, Adrian Masłowski

Poznaj najbardziej nieuchwytne zwierzęta świata i sprawdź swoją wiedzę. Konkurs zespołowy - do wyboru pytania łatwe i trudne.

b/o

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 214

20

Nie

18:00-19:00

Na skraju jutra

Prowadzą: Aleksandra Bilska, Aleksandra Wyglenda, Joanna Zygała

Bezpieczeństwo w naszym życiu to rzecz normalna, natomiast w świecie zwierząt taka instytucja jak policja nie istnieje, a zabójstwa nawet z ręki człowieka sa dosyć częste. Dlatego ważna jest wiedza jak dobrze je chronić przed nami samymi i by każdy kolejny dzień nie był tym ostatnim.

od 13 lat

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 216

15

Nie

18:15-18:45

Na krawędzi nauki i zagadki

Prowadzą: mgr Anna Wójcik, mgr Urszula Nowakowska

Rozwiąż zagadki i sprawdź swoją wiedzę. Sprostaj temu zadaniu w 15 min i wydostań się z laboratorium szalonego naukowca, a zostaniesz nagrodzony!

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr C-244

brak miejsc

Tak

18:30-19:00

Kształty w cieniu

Prowadzą: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek, mgr Małgorzata Morenc, mgr Marta Dziewięcka

Quiz skierowany do najmłodszych uczestników, w którym wykazać będą musieli się spostrzegawczością, refleksem, oraz umiejętnością rozpoznawania kształtów zwierząt oraz narządów.

do 9 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 304

brak miejsc

Tak

18:30-19:15

Mali giganci wśród owadów

Prowadzą: mgr Agnieszka Szyszka, mgr Barbara Ziemer, mgr Łukasz Fuglewicz, mgr Sylwia Prusko, Aleksandra Milachowska

To zaproszenie do wielkoformatowej gry, której tematem przewodnim będą owady - superbohaterowie najbardziej ekstremalnych środowisk. Uczestnicy podzieleni na drużyny będą walczyć o zwycięstwo biorąc udział w różnych konkurencjach.

od 7 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr B-206

4 z 36

Tak

19:00-19:30

Kształty w cieniu

Prowadzą: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek, mgr Małgorzata Morenc, mgr Marta Dziewięcka

Quiz skierowany do najmłodszych uczestników, w którym wykazać będą musieli się spostrzegawczością, refleksem, oraz umiejętnością rozpoznawania kształtów zwierząt oraz narządów

do 9 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 304

1 z 15

Tak

19:00-19:50

Gra logiczna

Prowadzą: mgr Agata Bednarek, mgr Marta Sawadro

Spowite mrokiem, opuszczone laboratorium, wydaje się o wiele ciekawszym miejscem niż pełne ludzi korytarze Uniwersytetu. Jednak wchodząc głębiej czujesz się tak jakby ktoś cię obserwował… Może to jakieś zapomniane i porzucone przez naukowców zwierzęta? Jednak, gdy chcesz wyjść drzwi nagle zatrzaskują się! Zupełnie jakby ktoś chciał Cię zatrzymać w nim na zawsze… Twoją jedyną szansą na ucieczkę jest rozwiązanie zagadki opuszczonego laboratorium.

od 16 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 311

brak miejsc

Tak

19:00-20:00

Najrzadsze zwierzęta świata

Prowadzą: Dominika Żebracka, Aleksandra Bilska, Agnieszka Śmiech, Adrian Masłowski

Poznaj najbardziej nieuchwytne zwierzęta świata i sprawdź swoją wiedzę. Konkurs zespołowy - do wyboru pytania łatwe i trudne.

b/o

ul. Bankowa 9, II piętro, sala nr 214

20

Nie

19:00-19:30

Na krawędzi nauki i zagadki

Prowadzą: mgr Anna Wójcik, mgr Urszula Nowakowska

Rozwiąż zagadki i sprawdź swoją wiedzę. Sprostaj temu zadaniu w 15 min i wydostań się z laboratorium szalonego naukowca, a zostaniesz nagrodzony!

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr C-244

brak miejsc

Tak

19:45-20:15

Na krawędzi nauki i zagadki

Prowadzą: mgr Anna Wójcik, mgr Urszula Nowakowska

Rozwiąż zagadki i sprawdź swoją wiedzę. Sprostaj temu zadaniu w 15 min i wydostań się z laboratorium szalonego naukowca, a zostaniesz nagrodzony!

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr C-244

brak miejsc

Tak

20:00-20:50

Gra logiczna

Prowadzą: mgr Agata Bednarek, mgr Marta Sawadro

Spowite mrokiem, opuszczone laboratorium, wydaje się o wiele ciekawszym miejscem niż pełne ludzi korytarze Uniwersytetu. Jednak wchodząc głębiej czujesz się tak jakby ktoś cię obserwował… Może to jakieś zapomniane i porzucone przez naukowców zwierzęta? Jednak, gdy chcesz wyjść drzwi nagle zatrzaskują się! Zupełnie jakby ktoś chciał Cię zatrzymać w nim na zawsze… Twoją jedyną szansą na ucieczkę jest rozwiązanie zagadki opuszczonego laboratorium.

od 16 lat

ul. Bankowa 9, III piętro, sala nr 311

brak miejsc

Tak

20:30-21:00

Na krawędzi nauki i zagadki

Prowadzą: mgr Anna Wójcik, mgr Urszula Nowakowska

Rozwiąż zagadki i sprawdź swoją wiedzę. Sprostaj temu zadaniu w 15 min i wydostań się z laboratorium szalonego naukowca, a zostaniesz nagrodzony!

od 15 lat

ul. Jagiellońska 28, II piętro, sala nr C-244

brak miejsc

Tak

 STOISKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

16:30-20:00

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Centrum Edukacji Ekologicznej w Zabrzu

Prowadzi: dr Agnieszka Zawisza-Raszka

Ulotki, film o Ogrodzie botanicznym. Mini kiermasz roślin doniczkowych

b/o

ul. Bankowa 9, parter, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

17:00-21:00

Zagroda i Ogrodnictwo Niezłe Ziółka w Mikołowie

Prowadzą: Weronika Papiesz, Agnieszka Król

Stoisko promocyjne z możliwością udziału uczniów.

b/o

ul. Bankowa 9, parter, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

17:00-21:00

Wydawnictwo Kubajak

Stoisko promocyjne wydawnictwa Kubajak. Możliwość zakupienia książek.

b/o

ul. Jagiellońska 28, parter, przy głównym wejściu

Bez ograniczeń

Nie

17:00-21:00

Eppendorf

Stoisko promocyjne firmy Eppendorf. Możliwość zrobienia zdjęć.

b/o

ul. Jagiellońska 28, I piętro, przy auli

Bez ograniczeń

Nie

17:00-21:00

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)

Prowadzą: mgr Marta Siebyła, dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka, mgr inż. Artur Sawicki

Stoisko promocyjno-informacyjne Instytutu Badawczego Leśnictwa z Sękocina Starego.

b/o

ul. Jagiellońska 28, parter, przy bufecie

Bez ograniczeń

Nie

 pokazy/prezentacje


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-21:00

Łazik marsjański

Prowadzą: mgr Ireneusz Foryś, lic. Mikołaj Karawacki, mgr Sebastian Cieplok/Katedra Unibot, Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe, CKU

Spróbuj sił w sterowaniu U-1 czyli unibotowym propotypem łazika marsjańskiego.

b/o

ul. Bankowa 9, II piętro, korytarz

Bez ograniczeń

Nie

 PUNKT INFORMACYJNY


CZASNAZWAWIEKSALAMIEJSCREZERWACJA

17:00-21:00

EurX

Punkt informacyjny firmy EurX.

b/o

ul. Jagiellońska 28, parter, przy ksero

Bez ograniczeń

Nie

Odwiedzin: 1975021 | Ostatnia aktualizacja: 2016-11-30, 10:50  Copyright 2011 Wydział Biologii UAM w Poznaniu. Projekt i wykonanie: brav

Pełną odpowiedzialność za organizację wydarzeń w ramach Nocy Biologów ponoszą lokalni organizatorzy akcji.