1. Wyszukiwanie modułu

2. Wprowadzanie danych

3. Zapisanie informacji